fbpx
(U)ro på finansmarkederne – sådan da

(U)ro på finansmarkederne – sådan da

Ro og uro på Finansmarkederne. Krisen i Evergrande og det tyske valg skabte en vis uro, og nu er der frygt for stagflation. Indret dig på høj risiko i markedet.

Stagflationen kommer – måske

Alene tanken om stagflation kan få markedet til at reagere, og der er tegn der peger i den retning, høj inflation (3-4 % i Tyskland) og lav vækst i Europa. Der er endda arbejdsløshed mange steder.

Tiden vil vise, om stagflation bliver en realitet, men markederne reagerer med en korrektion. Hvis stagflationen kommer, får du lavere udbytte og mindre købekraft, men det er ikke tilfældet endnu, og det er ikke sikkert, at det vil ske.

Kinesisk konkurs truer

Når et kinesisk selskab med en gæld på op mod 2000 mia. kr. ikke kan betale sin gæld, påvirker det finansmarkederne. Sammenligningen med Lehmann Brothers kollaps i 2008 er dog unødvendig og forkert. Evergrande er som virksomhed meget anderledes, og gælden er for isoleret til Kina, til at det kan få en effekt, der ligner 2008, på et i øvrigt ret solidt banksystem.

På trods af det, har usikkerheden om selskabets overlevelse givet en usikkerhed på finansmarkederne, som hurtigt kan vende tilbage. Netop nu er situationen den, at forfalden gæld og ydelser er genforhandlet og betalt. Dermed er risikoen for konkurs drevet over i denne omgang.

Selskabet er så stort, at staten (den kinesiske) bør gribe ind og sikre stabile markedsforhold. Det er too big to fail, hvilket ikke er det samme som, at ejerne ikke kan lide tab i den forbindelse. Aktiekursen er tæt på nul (kurs 2 til 3) efter at have været omkring kurs 20 tidligere i år.

Ikke mange danske investorer er eksponeret i Evergrande, derfor er risikoen for tab i Danmark begrænset.

Kinesisk konkurs kan give krise i Europa

Tysk valg gav uro

Også det tyske valg skabte usikkerhed på primært obligationsmarkederne, og renten har af samme grund været stigende den seneste tid. Efter valget faldt rente to basispunkter, og der forventes også ro på denne front.

Årsagen er, at stemmerne faldt således, at enten socialdemokratiske SPD eller kristeligt konservative CDU/CSU kan danne flertal sammen med det liberale FDP og Die Grühne. Det ser ud til, at SPD får første skud i bøssen til at få en aftale på plads – og at dette sker i løbet af det kommende halve år.

Skrøbelig ro eller begrænset uro

Forholdene beskrevet herover har ikke skabt voldsom uro på aktiemarkederne, men volatiliteten (de daglige udsving i kurserne) er fortsat høj. Det samme er risikoen for en større korrektion. Den lave risikofri rente betyder fortsat, at investorerne foretrækker høj risiko i aktiemarkederne frem for sikkerheden i et obligationsmarked med negativ rente på korte obligationer. Men det er ikke sikkert det fortsætter sådan.

Når enkelte begivenheder som Evergrandes krise og det tyske valg kan skabe store bevægelser, viser det, at finansmarkederne generelt er i ubalance. Det er usikkerheden om den meget store gældsætning af staterne i den vestlige verden under corona, der gør markedet følsomt for alle små tegn på krise eller uro.

Udvikling på en knivsæg

Hvis inflation og stagnation vil gå hånd i hånd de kommende år, vil det være skidt for investorerne – og for din pension og anden opsparing. Opfyldelse af vækstmål, investering i klimaomstilling, digitalisering og forøgelse af udbuddet af kvalificeret arbejdskraft bliver fortsat vigtigere som forudsætning for fortsat vækst i realmarkederne. Når vi ikke målet om vækst, og stagnerer udviklingen, kan gældskrise i Sydeuropa blive et stort problem.

Lige nu vipper mange faktorer på en knivsæg. Heldigvis er næsten alt faldet positivt ud indtil videre. Det vil dog kræve et stort fokus på reformer i Europa og en global indsats for fortsat at holde inflationen på et lavt niveau.

USA’s gæld – en usandsynlig bombe

Spred risiko og undgå negativ rente

Selvom uroen på finansmarkederne måske umiddelbart er overstået, er situationen i finansmarkederne stadig meget usikker for dine penge. Derfor er det vigtigt, at du har god spredning af risikoen i din portefølje.

Der er ikke mange alternativer til aktier og fast ejendom – det har ikke ændret sig. Men du skal naturligvis sørge for at minimere eller helt undgå negativ rente på indlån. Du må regne med at negativ rente fortsætter fremover – også selvom renten i samfundet stiger, fordi bankerne synes, de har et efterslæb på rentemarginalen. Det vil under alle omstændigheder være en fordel for dig at forsøge at minimere negative renter i din økonomi.

Sådan hjælper uafhængig investeringsrådgivning dig

Relaterede Nyheder