fbpx
USA’s gæld – en usandsynlig bombe

USA’s gæld – en usandsynlig bombe

USA’s gæld er steget voldsomt. Det kan i værste fald være en bombe under din privatøkonomi. Det er dog meget usandsynligt, at den går af.

Betaler USA sine regninger?

USA har brug for penge, så de skal låne. Hvis forbundsregeringen skal optage nye lån, skal kongressen godkende, at gælden vokser ud over det, der er vedtaget. Det fører jævnligt til politiske slagsmål mellem demokrater og republikanere, der eksempelvis flere gange har medført, at der ikke er blevet udbetalt løn til offentligt ansatte.

Denne gang er det dog så slemt, at USA fra d. 18. oktober ikke kan betale sine regninger, udtaler landets finansminister Janet Yellen. Irritationen over, at politiske stridigheder skaber usikkerhed om USA’s kreditværdighed, er tydelig i Yellens udtalelse.

For et hvilket som helst andet land, ville denne adfærd også bringe landets kreditværdighed i fare. Men USA er altså verdens største økonomi, og dollaren er stadig verdens reservevaluta. Mange lande er meget afhængige af USA’s pengepolitik. Det er bl.a. lande, der har opgivet at kontrollerer inflationen, hvor befolkningen ikke har tillid til den lokale valuta.

Få flere artikler som denne

Kan du lide denne artikel? Få vores gratis nyhedsbrev, FinansNYT. Hold dig orienteret om privatøkonomi, og få gode råd til at indrettet dig bedst muligt.

Eksplosiv gældsætning

Som det fremgår af figuren herunder, er gældsætningen i USA steget betydeligt de seneste mange år. Spørgsmålet er, om det kan fortsætte, der må være en grænse for denne udvikling. Og ja, det er der, men så længe renten er lav, betyder det ikke så meget at optage gæld. Den kan refinansieres med ny gæld, og ydelser og afdrag kan betales ved at optage ny gæld. Så længe der er tillid fra udlandet og de mange pensionskasser i USA, som køber statsobligationer.

USA's statsgæld 1940-2021 i billioner dollar. Kilde: Wikipedia.

USA’s statsgæld 1940-2021 i billioner dollar. Kilde: Wikipedia.

Den grad af ligegyldighed i forhold til at kontrollere budgetunderskuddet, der vises fra USA, er ikke desto mindre bekymrende. Når USA låner penge i det tempo (bruttogælden er pt. Omkring 150.000 mia. Kr. – hvilket svarer til BNP i DK i 75 år), risikerer staten at blive afhængig af andre lande, som man ikke har lyst til at være afhængig af. Det er i høj grad Kina og Europa, om låner USA penge, men også amerikanske pensionskasser, der placerer ”risikofrit” i amerikanske statsobligationer.

Kinesisk konkurs kan give krise i Europa

Hvis det går galt

Først og fremmest er det vigtigt at konstaterer, at sandsynligheden for at det går galt er meget lille.

Men hvis det går galt, og USA ikke kan refinansiere sin gæld, vil store dele af det finansielle system bryde sammen. Værdierne vil forsvinde, og selskaber, banker og pensionskasser vil gå fallit, fordi de ikke længere vil have penge at betale til kreditorer, kunder og pensionister. Det vil være en krise af hidtil uset omfang, som vil ødelægge den kapitalistiske markedsmodel.

Derfor får det heller ikke lov at komme så langt. Det vil Yellen og andre økonomer overbevise politikerne i USA om, de kommende tre uger. I skrivende stund ser det også ud til, at der er lavet en aftale i senatet.

Men skulle det i værste fald ske på et tidspunkt i fremtiden, vil det medføre usikkerhed for din økonomi, tab af formue og måske ovenikøbet, at du mister dit arbejde. En genstart af verdensøkonomien vil føre til en meget lang periode med global lavvækst. Det vil betyde, at den verden vi kender, vil ændre sig fra en overskudstilværelse til en kamp for at få til livsfornødenheder nok. Så galt kommer dog ikke til at gå.

USA har dog brug for at få styr på gældsætningen. Det er ikke godt nok, at de lever over evne. USA er ikke som andre lande, og kan derfor tillade sig mere. Men de svagheder i landets sikkerhedspolitik og udenrigspolitik, vi har set de seneste 5-10 år, er så store, at andre aktører tager over, hvor USA ikke kan eller vil. Det svækker USA’s status og gør et negativt scenarie mere sandsynligt end nogensinde før.

Har du den rigtige risiko i din portefølje?

Relaterede Nyheder