fbpx
Aktier eller obligationer

Aktier eller obligationer

Valget mellem aktier eller obligationer er grundlæggende for værdiskabelsen i din portefølje. Du skal løbende tilpasse dit valg i takt med konjunkturerne.

Hvad vælger du aktier eller obligationer?

Dit valg af fordeling mellem aktier og obligationer i porteføljen er et svært, men også helt grundlæggende valg, for dig som investor. Det er beskrevet mange steder i litteraturen og af mange eksperter, der forsøger at gætte værdien af aktier og rentestrukturen i fremtiden. Det sidste går dog sjældent godt.

Reelle akkumulerede afkast ved forskellig aktivallokering over markedscyklusser.

Reelle akkumulerede afkast ved forskellig aktivallokering over markedscyklusser. Kilde: Rangvid’s Blog/From Main Street to Wall Street

Som du kan se af figuren herover, der viser akkumulerede afkast, er det bedst at have aktier i gode perioder og bedst at have obligationer i dårlige perioder. Det er i sig selv ikke en stor nyhed. Det er dog overraskende, at forskellen mellem at vælge obligationer i hele perioden og at vælge aktier i hele perioden er så stor, som det fremgår af figuren.

Det kunne give det indtryk, at du som investor bare skal vælge aktier til enhver tid. Virkeligheden er dog en anden, du skal netop ikke vælge aktier per refleks.

Blandede forventninger til afkast

Aktivallokering

En væsentlig del af værdiskabelsen i din portefølje kommer fra aktivallokering, hvor du løbende vælger aktier og obligationer i forhold til makro-cyklusser i økonomien. Her kan du skabe en stor værdi ved at træffe de rigtige valg og sprede din risiko fornuftigt – eventuelt på baggrund af uafhængig rådgivning.

Som du kan se nedenfor, har obligationer givet et meget stabilt afkast de seneste mange år. Men sådan er det ikke altid. De 10-årige obligationer gav eksempelvis et ret store negative afkast i begyndelsen af 80’erne.

Renter og afkast på statsobligationer med forskellig løbetid. Kilde: Rangvid’s Blog/From Main Street to Wall Street

Renter og afkast på statsobligationer med forskellig løbetid. Kilde: Rangvid’s Blog/From Main Street to Wall Street

Alt i alt er anbefalingen, at du fortsat vælger en god blanding af obligationer og aktier i din portefølje, der svarer til den aktuelle placering i den makroøkonomiske cyklus.

Investering handler om viden

Relaterede Nyheder