fbpx
Modregning i Folkepensionens pensionstillæg

Modregning i Folkepensionens pensionstillæg

Modregning i folkepensionens pensionstillæg kan i værste fald koste dig millioner. Følg 3 råd og få mest muligt ud af din folkepension.

Folkepensionen er din vigtigste pensionsordning

Folkepensionen er den vigtigste pensionsordning for langt de fleste danske pensionister. Herunder ser du, hvor meget du kan få i folkepension:

Pensionsydelser før skat 2024EnligeGifte/samlevende
Grundbeløb6.9286.928
Pensionstillæg8.0164.102
I alt14.94411.030
Ældrecheck pr. år (Formuegrænse: 99.200 kr.)19.900 19.900

Folkepension pr. måned i kr. før skat (2024). Kilde: Borger.dk

Som enlig med fuldt pensionstillæg får du eksempelvis udbetalt over 3 millioner kroner over 20 år. Som du kan se, er pensionstillægget dobbelt så stort for enlige som for par. Derfor er det endnu vigtigere at optimere pensionstillægget for enlige end for par.

Folkepension i mange dele

Din folkepension består af flere forskellige dele: grundbeløb, pensionstillæg, ældrecheck og det personlige tillæg, der beregnes ud fra en personlig tillægsprocent.

Har du ret til ældrecheck og en personlig tillægsprocent, har du sandsynligvis også fuldt pensionstillæg. Selv i den forholdsvis enkle situation virker reglerne for, hvor meget du kan få i tillæg, mildest talt komplicerede.

Se hvad borger.dk skriver om det personlige tillæg

Du skal selv søge disse tillæg. Hvis du (eller din familie) ikke er opmærksom, kan du miste et tillæg, du har ret til.

Kompliceret pensionstillæg

Det bliver endnu mere kompliceret, når det gælder modregning i folkepensionens pensionstillæg. Her skaber reglerne om modregning i folkepensionen problemer for mange pensionister, fordi de for sent opdager, at de har sparet forkert op. De fleste danskere oplever på et tidspunkt at tabe penge ved at spare op i pensionsordninger.

Ligger du eksempelvis i bundskat af sidst tjente krone, mens du arbejder, og bliver du modregnet på grund af din opsparing i ratepension eller livrente, når pengene udbetales, taber du penge for hver ekstra krone du sparer op i pension. Ikke alle er klar over dette. Desuden har mange danskere en tvungen arbejdsmarkedspension, hvor de ikke selv kan ændre på opsparing og udbetaling af deres pension.

Image link

Sparer du rigtigt op til pension?

Få en uforpligtende samtale med en erfaren økonomisk rådgiver

En pensionsordning er ikke altid det bedste

Mange tror, at den bedste måde at sikre økonomien i pensionstilværelsen bare handler om at betale tilstrækkeligt ind på pensionsordningen. Det er da også nødvendigt for de fleste at spare op til pensionen løbende, men for rigtig mange mennesker er en pensionsordning bare ikke den rigtige opsparing.

Ændrede fradragsmuligheder og modregning i offentlige ydelser betyder, at mange danskere taber penge på at spare op i en pensionsordning. Problemet er særligt stort, hvis du ikke betaler topskat, og du bliver ramt af ekstra modregning, når pengene skal udbetales. Er det tilfældet, bør du overveje helt at droppe indbetalingen til pensionsordningen og i stedet spare op i frie midler eller ved at nedbringe gæld.

Svært at undgå modregning

Det er svært at planlægge pensionen, så du undgår unødvendig modregning i folkepensionen. Hvis du vil have mest muligt ud af folkepensionens pensionstillæg, er det vigtigt at få dine pensioner udbetalt i den rigtige rækkefølge.

Jo mere du får udbetalt, desto større er modregningen. Men jo tidligere du begynder udbetalingen og jo længere udbetalingsperiode, desto bedre er muligheden for at optimere din folkepension.

Har du meget store pensioner og/eller mange frie midler, friværdi i boligen eller aldersopsparing, kan du alligevel få pensionstillægget ved at bruge frie midler eller friværdi inden pensionsmidler (det gælder dog ikke livsvarige livrenter).

Det skyldes, at modregning ikke beregnes ud fra formue men på baggrund af faktiske pensionsudbetalinger, realiserede aktiegevinster/udbytte og kapitalindkomst. Du kan derfor få pensionstillæg selv med en formue på mange millioner. Derimod kan en folkepensionist med en relativ lille udbetaling fra en livrente og ATP, men uden formue, blive modregnet forholdsvis meget i folkepensionens pensionstillæg.

Det er ikke retfærdigt, men sådan er reglerne, og er du ikke opmærksom, kommer du til at snyde dig selv.

Modregning af arbejdsindkomst

Modregning i folkepension, førtidspension, og seniorpension som følge af ægtefælle og samlevers indkomst er afskaffet fra 1. januar 2023.

Ægtefællemodregning afskaffes ved årsskiftet

Modregning som følge af arbejdsindkomst er afskaffet med virkning fra 1. januar 2023. Har du i år fået nedsat dit grundbeløb og pensionstillæg på grund af arbejdsindkomst i 2023, får du pengene tilbage ved en efterregulering.

De nye regler gælder kun for modregning af arbejdsindkomst. Du kan stadig fremover blive modregnet af din og din partners indtægter fra eksempelvis arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, kapitalindkomst eller indkomst fra aktier.

3 råd til at undgå modregning i Folkepensionens pensionstillæg

Pensionstillægget reguleres i forhold til, hvor meget du får udbetalt fra andre løbende pensioner som ratepensioner og livrenter gennem modregning.

Du bliver modregnet i folkepensionen, hvis dine udbetalinger fra løbende pensioner plus kapitalindkomst plus aktieindkomst over 5.000 kr. pr person om året overstiger modregningsgrænsen.

Modregning i pensionstillægget

Pensionstillæggetbliver sat ned fra en indkomst påbortfalder ved indkomst over
Enlig93.400 kr. 404.700 kr. 
Gift/samlevende med pensionist187.100 kr. 494.800 kr. 
Gift/samlevende med ikke-pensionist187.100 kr. 341.000 kr. 

Indkomstgrænser for 2024. Indkomster ud over folkepension. Kilde: Borger.dk

Pensionstillægget er helt uafhængigt af størrelsen af din formue. Derfor får du fuldt pensionstillæg, hvis du kan leve af udbetalinger fra pensionsopsparing i aldersopsparinger, kapitalpensioner eller nedsparing i bolig og sommerhus. Det er dog kun de færreste, der kan klare sig med det.

Her er 3 gode råd om, hvordan du udbetaler pensioner og bruger af din formue, uden at det går ud over din folkepension.

1.  Hold indkomstgrænserne

Det første råd er, at du skal sørge for, at få udbetalinger fra dine løbende pensioner op til modregningsgrænsen, men ikke mere.

Det kan naturligvis ikke altid lade sig gøre, men mange gange er det muligt at optimere udbetalingen på denne måde. Kan det ikke lade sig gøre, gælder det om at mindske modregningen mest muligt.

Om du får pensionstillæg eller ikke, kan have stor betydning for din økonomi i pensionstilværelsen. Pensionstillægget kan alene udgøre op til cirka 2 millioner kroner, så meget kan du tjene på at optimere din folkepension.

2.  Brug frie midler først

Det andet råd er, at du skal bruge frie midler først. Årsagen er, at afkast af frie midler bliver modregnet i pensionstillægget.

Overvej at indfri dine boliglån med dine frie midler, så du undgår, at dit afkast giver modregning. Herefter kan du dække dit forbrug med nedsparing i din faste ejendom.

  1. Stræk udbetalinger fra ratepensioner over længere tid. Ændring i udbetalingsperioden skal meddeles pensionsselskabet/banken inden årsskiftet.
  2. Minimér renteindtægter og aktieudbytter ved at investere i de rigtige realisationsbeskattede værdipapirer med lavt eller intet udbytte.
  3. Udsæt udbetalingstidspunktet af dine ratepensioner og brug i stedet af dine frie midler eller tag lån i din bolig.

Alle 3 forslag forudsætter, at du har overblik over din privatøkonomi – både formue og forbrug.

3.  Planlæg løn og udbytte fra egen virksomhed

Det tredje råd er vigtigt, hvis du har egen virksomhed. Udbytte fra egen virksomhed i pensionsperioden giver modregning i pensionstillægget, Sørg derfor for at udbetale udbytte, inden du går på pension. Alternativt kan du give meget store udbetalinger i enkelte år, så du kun bliver modregnet i disse år. Endelig bør du om muligt sørge for at sørge for at holde udbetalinger fra virksomheden inden for grænserne for modregning vist ovenfor.

Vær opmærksom på, at arbejdsindkomst fra selvstændig virksomhed, hvor du eller din ægtefælle/samlever er passiv i driften, kan blive modregnet.

Husk også at sørge for, at din forskudsregistrering er korrekt, da Udbetaling Danmark bruger oplysningerne fra din forskudsregistrering, når de beregner din folkepension.

Du kan kombinere de 3 råd for at undgå modregning i folkepensionens pensionstillæg. Det er ofte dét, der skal til for at få mest muligt ud af din folkepension.

Undgå modregning fra personlig virksomhed – Finanshuset Fredensborg

Pensionsopsparing, modregning og nedsparing er nogle af de områder, hvor du får størst værdi af uafhængig pensionsrådgivning

Relaterede Nyheder