fbpx
Undgå modregning fra personlig virksomhed

Undgå modregning fra personlig virksomhed

Ugens FiF. Husk at oplyse Udbetaling Danmark om indkomst fra ægtefælles virksomhed for at undgå modregning i sociale pensioner.

Modregning af ægtefælles indkomst

Er du folke- eller førtidspensionist, og har du, din ægtefælle eller samlever indtægt fra personlig virksomhed, skal du oplyse det til Udbetaling Danmark (UD). Det er vigtigt at UD får de korrekte informationer, så de kan vurdere, om du eller din partner anses for at være aktiv eller passiv i driften af virksomheden.

Hvornår er jeg aktiv/passiv i driften? (borger.dk)

Vurderingen har betydning for størrelsen af din folke- eller førtidspension (social pension). Det skyldes, at indkomst fra personlig virksomhed, man er aktiv i driften af, bliver opfattet som arbejdsindkomst, som ikke modregnes i den sociale pension.

Modregning af egen indkomst

Vær opmærksom på, at det endnu ikke er vedtaget, at egen arbejdsindkomst ikke modregnes. Der er dog allerede i dag et bundfradrag, der medfører en lempeligere modregning af egen arbejdsindkomst end for anden indkomst. Det er vedtaget, at ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst fra og med i år ikke længere modregnes i den sociale pension.

Modregning af arbejdsindkomst afskaffes  – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder