fbpx
Anbefalinger til din økonomi i 2024

Anbefalinger til din økonomi i 2024

Din økonomi bliver bedre men lidt mere usikker i 2024. Der er styr på inflationen, men kriserne står i kø. Se Finanshusets anbefalinger til din økonomi i 2024.

Styr på inflationen

ANALYSE. De sidste 3 måneder af 2023 har afklaret mange usikkerheder i den makroøkonomiske situation. Frem for alt er inflationen faldet de fleste steder i verden. Det er godt nyt, fordi en varig høj inflation vil føre til ubalancer i verdensøkonomien.

Faldet i inflationen er især godt, fordi det viser, at den europæiske centralbank ECB og den amerikanske nationalbank FED har styr på pengepolitikken. Det europæiske pengepolitiske eksperiment med at udvide pengemængden er ikke løbet af sporet. Rentevåbnet har virket, og spørgsmålet er nu, hvor langt renten skal ned, og om inflationen blusser op igen.

Inflationen vil sandsynligvis stige en smule i løbet af 2024, men det er ikke tilstrækkeligt til, at markederne vil reagere kraftigt. Rentevåbnet bliver sandsynligvis lagt på hylden, medmindre der opstår en forsyningskrise, hvor energi- og råvarepriser stiger voldsomt igen.

0 % inflation – er alt godt igen? – Finanshuset Fredensborg

Kriser i kø

Konflikterne ser ud til at stå i kø for tiden. Krigen i Ukraine trækker ud, mens Gaza-konflikten bidrager til den generelle uro og terror i Mellemøsten, der aktuelt truer med at lukke Suez-kanalen og de direkte sejlruter mellem Asien og Europa. Dertil kommer situationen omkring Taiwan og de mange mere elle mindre glemte krige i Afrika. Alt dette viser en verden i opbrud.

Indien og Kina

Rejser man rundt i verden, er det tydeligt, at forskellen mellem Det Globale Nord og Det Globale Syd (med BRIKS-landende i front) ikke kun handler om økonomisk vækst. Det Globale Syd vil have mere magt i internationale og globale institutioner.

Det gælder i særlig grad Indien og Kina, der begge først og fremmest vækster på baggrund af befolkningsvækst. Derfor ser vi også lige nu tegn på, at væksten i Kina går i stå, og at der et opgør med det nyrige Kina er på vej. Den kinesiske ejendomssektor er overbelånt, og spørgsmålet er om væksten i Kina har toppet, og om landet vil gå ind i en krise i det kommende år. Tegnene er der, og det kan lægge en dæmper på den globale vækst i 2024.

Indien går til valg i 2024, og det er sandsynligt, om end langt fra sikkert, at Modi fortsætter som præsident. Modi er eksponent for den vækstperiode, Indien står midt i, og som med stor sikkerhed vil fortsætte de kommende år. Indien er også på vej mod en situation, hvor der i løbet at de kommende 10 år vil være en stor veluddannet middelklasse, der nok vil kræve flere ændringer i demokratiet, på klimaområdet og i velfærden.

Indien agerede stopklods i årets klimaforhandlinger på COP28, og fremstod som ”sorteper” på konferencen. Vi kan dog regne med vækst i den indiske økonomi i 2024.

USA i skyggen af Trump

Én politisk begivenhed overskygger alt andet i 2024 – det amerikanske præsidentvalg d. 5. november. Vi må forvente, at Trump endnu en gang løber overskrifterne, – men løber han også med sejren? Mange holder vejret lige nu.

Endnu en periode med Trump som præsident vil betyde, at USA’s tid som verdens beskytter sandsynligvis er forbi. Europa vil stå alene med at støtte Ukraine, og verdens institutioner vil igen opleve, at USA trækker finansiering og politisk drivkraft ud af forhandlinger og udvikling.

Meget kan dog ske endnu, og både Biden og Trump har passeret pensionsalderen for længe siden. Det er åbenbart ikke afgørende for amerikanerne, så lige nu tyder tallene på, at Biden får 4 år mere i det hvide hus. Usikkerheden om Bidens evne til at genvinde posten kan dog betyde, at markederne reagerer negativt. Vinder Trump, må vi regne med en decideret korrektion i priserne på aktiemarkederne, fordi usikkerheden vil stige markant.

På kant med recessionen

Økonomien i mange af verdens lande er gået ned i gear og er på eller lige over grænsen til en recession. Det er konsekvensen af tiltagene for at bekæmpe inflationen, der var nødvendige for at genfinde balancen i landenes nationale økonomier. Men recessionen må ikke blive for dyb og langvarig. I løbet af 2024 skal store lande i EU som Tyskland og Frankrig finde formen igen, og USA må ikke gå i stå.

Hvordan dette udvikler sig i 2024, bliver afgørende for de enkelte landes økonomi og derfor interessant for stort set alle at følge med i. Finanshuset forventer, at recessionen eller nulvæksten i EU vil aftage i 2024, og at vi vil se spæde tegn på øget vækst i løbet af efteråret.

To globale udfordringer i 2024

Året bliver præget af to erhvervsmæssige udfordringer, klimainvesteringer og AI-disruption. Både USA og EU har lagt grobunden for vækst på begge disse områder med massive vækstpakker (hhv. IRA – inflation reduction act og NZIA – net-zero industry act).

Den teknologiske udvikling inden for kunstig intelligens er den største usikkerhed for de gamle store industrier i den vestlige verden.

Disse udfordringer vil betyde, at nogle brancher vil lide i 2024. Der vil være konkurser og nye vindere vil vise sig i de kommende 3-5 år. Som danskere må vi håbe, at danske virksomheder bliver vindere i denne udvikling, og at EU og USA endnu en gang får skabt robuste industrier på verdensmarkedet.

Lige nu går det godt i Danmark. Vi er sikker havn for mange investeringer, og tallene nationaløkonomien er gode. Vi ser store handelsoverskud, og recessionen er usynlig for den almindelige dansker på grund af høj jobsikkerhed. Men Danmark ér i recession, selvom det skjules af store overskud i få virksomheder i få sektorer (eksempelvis Novo Nordisk).

Sæt mål for din privatøkonomi i 2024 – Finanshuset Fredensborg

Privatøkonomi og investering i 2024

Investering i obligationer vil fortsat være attraktivt i 2024. Finanshuset vurderer, at renterne vil falde og finde et lavere leje omkring 3,5 % på lange obligationer og cirka 2,5 % på korte.

Aktierne vil udvikle sig positivt i første del af året, men i andet halvår kan denne positive udvikling blive påvirket af manglende økonomisk vækst, krigstræthed og frosne forsyningskæder. Lukkes Suezkanalen betyder det f.eks. længere leveringstider og højere priser på varer og råvarer i Europa.

Jeg anbefaler, at du holder fokus på investering i obligationer med lav kreditrisiko og aktier i selskaber med lav gæld, og en forretningsmodel, der hurtigt kan omstilles, og som har fokus på bæredygtighed i processerne.

Du skal omstille din økonomi i 2024, og du bliver udfordret på klimavalg. Derudover skal du være omstillingsparat på din arbejdsplads hvis du vil bevare en høj jobsikkerhed (og løn). Nogle uddannelser bliver forældet i løbet af de kommende 10 år som følge af den teknologiske udvikling.

I 2024 og de kommende 3-5 år vil der ske ændringer i vilkår og risici, der vil påvirke dine omkostninger til at bo og leve, herunder ikke mindst transport. Det kræver, at du har relativt store reserver i den kommende periode.

Det generelle billede er dog, at Danmark et smørhul i verden lige nu, så sæt fokus på opsparing og reduktion af risici i din økonomi.

Banker hindrer investering i obligationer – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder