fbpx
0 % inflation – er alt godt igen?

0 % inflation – er alt godt igen?

Situationen nærmer sig det normale. Der er dog stadig stor usikkerhed om fremtiden, og inflationen kan stadig give problemer fremover.

Lav inflation er godt nyt

Inflationen har været på noget af en bjergvandring de seneste 2 år fra et lavt udgangspunkt over det meget høje niveau i sommer og efterår sidste år til nu at nærme sig nul. Nationalbankerne har bekæmpet inflationens himmelflugt med rentestigninger, som nu ser ud til at virke. Målet er en stabil inflation omkring 2 %.

Inflationen fortsætter sin vandring, og hvis den stiger igen på grund af krig og uro i Verden, skal du ikke blive overrasket.

Dykker vi ned i tallene for oktober, viser det sig, at fald i priserne på el, varme og brændstof har betydet meget for udviklingen. Disse poster i dit budget kan dog hurtigt vokse igen. Den aktuelle uro i Mellemøsten skaber usikkerhed om, hvordan oliepriserne udvikler sig fremover.

Inflationen kan også risikere at falde til under 0 %, og det er heller ikke godt, for det vil være tegn på recession i økonomien (minusvækst.)

Inflation og kerneinflation i Danmark januar 2021 til oktober 2023. Målt som udvikling i Forbrugerprisindekset i forhold til samme måned året før. Kilde: NYT: Laveste inflation siden maj 2020 – Danmarks Statistik (dst.dk)

Alt i alt er tallene for oktober dog godt nyt. De viser, at nationalbankernes medicin virker. Aktiviteten i økonomien sænkes og inflationen mindskes, når efterspørgslen falder. Det er dog ikke det samme som, at alt er godt igen.

Du bør tilpasse din økonomi – Finanshuset Fredensborg

Hvad sker der med renterne?

Vi kommer sandsynligvis ikke til at se flere rentestigninger fra nationalbankerne lige nu. Tværtimod ser vi en tendens mod fald i de lange renter. Det kan give kursgevinster på lange obligationer, det hele er dog stadig meget uklart og usikkert, så det må fremtiden vise.

Finanshuset fastholder sin renteanalyse med forventning om, at renterne fortsætter på det nuværende niveau de kommende 6 måneder. Herefter forventer vi et pres på de lange renter, som kan falde med 0,5-1 % over de følgende 12 måneder.

Dermed er det forventningen, at de lange renter lander på 3,5-4,5 %, og at de korte renter falder tilsvarende.

Analysen er dog meget usikker, da mange af de store lande fortsat er ramt af inflation, og der stadig er risiko for en gældskrise i Sydeuropa. En recession vil nemlig sænke landenes skatteindtægter og betalingsevne.

Det er ikke tilfældet i Danmark, hvor nationaløkonomien har det fint i øjeblikket, og der er godt gang i produktionen med meget lille arbejdsløshed trods krise i mange andre lande. Det er især medicinalbranchen og særlig Novo Nordisk, der driver produktionen i Danmark.

De seneste tal viser dog at også Danmark har nulvækst (teknisk recession).

Frygt for arbejdsløshed skal løse krisen – Finanshuset Fredensborg

Finanshusets anbefaling

Hold et fortsat fokus på at sænke risiko i din portefølje. Det gælder især kreditrisikoen, da dit alternativ lige nu er en meget sikker lang obligation, som giver over 5 %.

3 ting afgør risikoen i din privatøkonomi – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder