fbpx
Frygt for arbejdsløshed skal løse krisen

Frygt for arbejdsløshed skal løse krisen

Inflationen er faldet, men arbejdsløsheden er ikke steget. Det er et problem for samfundsøkonomien. Vi kommer ikke gennem krisen, før du frygter for dit job.

Inflation og ledighed hænger sammen

Økonomisk teori fortæller os, at inflation og arbejdsløshed hænger sammen – når ledigheden falder, så stiger inflationen. Den sammenhæng udtrykkes i Philips-kurven (Wikipedia).

Inflationen er faldet uafbrudt siden juni sidste år, men arbejdsløsheden ikke er steget. Det afviger fra, det vi så i 1970’erne, hvor arbejdsløsheden steg og inflationen faldt. Phillipskurven, der forklarede udviklingen i 70’erne, det passer ikke med det, vi ser i dag.

Den lave arbejdsløshed i dag understøtter et pres på lønningerne, så reallønnen er ikke faldet lige så meget som det skete i 1970’erne. Hvis den nominelle løn fortsætter med at sige ”for hurtigt”, risikerer vi, at inflationen ikke kan tæmmes.

Inflation og arbejdsløshed (RHS) i USA januar 2021 til juli 2022. Kilde: Inflation, unemployment and the Phillips curve: The 1970s vs. today – Rangvid’s Blog

Renten stiger før den falder – Finanshuset Fredensborg

Manglende sammenhæng skaber usikkerhed

Disse grundlæggende sammenhænge har indflydelse på stabiliteten i det finansielle marked. Phillipskurven viser i denne sammenhæng, at faldet i inflationen er midlertidigt. Phillipskurven er ikke en facitliste, men den har vist, at faldende inflation i de fleste tilfælde gennem tiden har medført stigende arbejdsløshed. Faldende inflation indikerer, at væksten og produktionen falder, og derfor er der ikke behov for den samme arbejdskraft.

Den sammenhæng ser vi i ikke i øjeblikket. Så det er svært at spå om fremtiden lige nu, og de makroøkonomisk tal hjælper os ikke meget. Usikkerheden om fremtiden og udviklingen i rente og inflation er baggrunden for, at renterne endnu ikke er begyndt at falde. Det er også medvirkende årsag til, at den forventede indtjening i aktiemarkederne er faldet og de seneste ugers korrektion i aktiekurserne.

Spørgsmålet er, om nationalbankerne vil gøre mere for at skabe stabilitet, eller om de ser tiden an.

Ustadig sommer for privatøkonomien – Finanshuset Fredensborg

Hvad betyder det for dig?

Hvis inflationen ikke falder de kommende 6 måneder, vil presset for højere lønninger stige. Det vil gøre det sandsynligt, at renterne bliver hævet, fordi bekæmpelse af inflationen vil have førsteprioritet. Hvis tiltaget lykkes, falder jobsikkerheden. Det er en del af kuren at sænke presset på lønningerne, og gøre dig usikker på, om du kan beholde dit job.

Udviklingen på obligationsmarkedet og aktiemarkedet bliver påvirket af disse forhold. Den afgørende faktor er stadig renterne. I øjeblikket forventer markedet endnu en lille rentestigning. I den sammenhæng er Danmark nok fri af de store dyk. Dansk økonomi er superstærk, men det betyder ikke, at du undgår tab i formuen, hvis renterne stiger mere end forventet.

Dansk økonomi i top-5 i Europa – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder