fbpx
Overskud modregnes ikke

Overskud modregnes ikke

Overskud fra selvstændig virksomhed modregnes ikke i folkepension eller folkepensionens pensionstillæg.

Modregning af egen og ægtefælles indkomst

Vi har tidligere i FinansNYT fortalt, at modregning af egen indkomst i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg er afskaffet gældende fra 1. januar 2023. Fra samme tidspunkt afskaffedes modregning i folke- senior- og førtidspension af ægtefælles eller samlevers indtægt ved personligt arbejde.

Modregning af indkomst fra virksomhed

I et svar fra ministeren, foranlediget af Kim Valentin gør beskæftigelsesministeren det klart, at overskud fra selvstændig virksomhed i denne sammenhæng sidestilles med anden arbejdsindkomst.

” Overskud fra aktivt drevet selvstændig virksomhed, som er omfattet af virksomhedsordningen, vil blive anset som indtægt ved personligt arbejde, og vil derfor ikke nedsætte folkepensionens grundbeløb eller pensionstillæg, hvis den selvstændige er aktiv i driften.”

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen

På samme måde bliver indkomst fra ægtefælles eller samlevers selvstændige virksomhed heller ikke modregnet i folke-, senior-, eller førtidspension.

Bemærk at det handler om aktiv drift af virksomhed – ikke passiv drift. Denne forskel er vigtig. Du skal reelt arbejde for at der ikke sker fradrag i pensionstillægget.

Det er en væsentlig afklaring for mange pensionister med selvstændig virksomhed.

Vi anbefaler at du kontakter din rådgiver, så du undgår unødvendig modregning i dit pensionstillæg og dit grundbeløb, når du rammer folkepensionsalderen.

Modregning i Folkepensionens pensionstillæg – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder