fbpx
Dansk økonomi i top-5 i Europa

Dansk økonomi i top-5 i Europa

Danmark scorer højt i vigtigt nøgletal – det er godt for din privatøkonomi.  Navnlig én fordel sender dansk økonomi i top- 5 i Europa.

Kvinder gør Danmarks økonomi bomstærk

BNP eller bruttonationalproduktet udtrykker den samlede produktion i et land i ét enkelt tal og produktion er et godt udtryk for, hvor rigt et land er.

Rigtig mange danskere er med til at skabe vores rigdom. Danmark er ét af de lande med den højeste erhvervsfrekvens – dvs. flest personer i arbejde pr. husstand. Det skyldes, at flere kvinder arbejder i Danmark end i de fleste andre lande i EU.

I tabellen herunder kan du se, hvor Danmark ligger i forhold til Sverige, Tyskland og EU, når det gælder BNP, prisniveau, fødevarepriser og offentlige udgifter. Vi ligger højt i alt undtagen offentlige udgifter. Det sidste er overraskende, da den offentlige sektor er forholdsvis stor i DK.

Pensionssystemet diskriminerer kvinder – Finanshuset Fredensborg

 BNP/person (Euro)Prisniveau (indeks EU=100)Fødevarepriser (indeks EU=100)Offentlige udgifter (% af BNP)
Danmark58.59014511945 %
Sverige51.91012411248 %
Tyskland42.29010910850 %
EU32.46010010050 %

Udvalgte nøgletal for Danmark, Sverige, Tyskland og EU. Kilde: Eurostat My country in a bubble (europa.eu)

Det vigtigste tal er BNP/person, der er et fundamentalt måltal i økonomien, der har betydning for store dele af samfundet. Et højt tal her er med til at skabe positive forventninger til udviklingen i Danmark.

Det høje prisniveau i Danmark er en konsekvens af høje lønninger, der skyldes den relativt høje skat. Den danske moms er eksempelvis en af de højeste i EU.

Tid til at tære på reserven – Finanshuset Fredensborg

Højt BNP er godt for din privatøkonomi

Danmarks høje BNP påvirker din privatøkonomi, fordi produktionen fra år til år er grundlag for høje lønninger og velstand. Formuen skabes af det akkumulerede overskud i privatøkonomierne.

Derfor bruges vækst i BNP til at fremskrive, hvordan det går med økonomien i enkelte lande. Tallet bruges til forudsigelser om virksomhedernes overskud, som er vigtigt for udviklingen i andre nøgletal og eksempelvis aktiekurser og forwardrenter.

Jo mere vækst i samfundet desto større afkast får du også i din privatøkonomi. I øjeblikket ligger Danmark højt med hensyn til BNP/pr indbygger i forhold til andre lande i Europa. Kun Irland, Luxemburg, Schweitz, Norge og Island ligger højere.

Det giver, alt andet lige, bedre betingelser for din privatøkonomi.

Relaterede Nyheder