fbpx
Ustadig sommer for privatøkonomien

Ustadig sommer for privatøkonomien

Bevægelser på finansmarkederne over sommeren har været både godt og skidt for privatøkonomien. Overvej at tilpasse dine investeringer og realkreditlån.

Blandede udsigter for verdensøkonomien

ANALYSE. Næsten alle de store trusler mod verdensøkonomien er på vej til at forsvinde. Barometret ville stå på smukt, hvis Rusland trak sig ud af Ukraine og sikkerhedssituationen i Europa blev normaliseret. Inflationen er dog stadig høj i mange lande og rentevåbnet er aktiveret de fleste steder – frivilligt eller ufrivilligt.

Svage økonomier rammes hårdt

De store rentestigninger har afsløret, hvilke lande der ikke har styr på deres gæld og betalingsevne. På den måde er finansmarkederne sandhedsvidne for lande med store underskud på statsbudgettet, en valuta med lav eller ingen troværdighed og et politisk system, der ikke evner at føre en ansvarlig politik.

Mange lande i den tredje verden står i den situation, bl.a. Argentina, der endnu en gang må se sig reddet af IMF og Tyrkiet, hvis økonomiske politik har være ude af trit med finansmarkederne.

Begge landes økonomi er hårdt ramt af hyperinflation og de store negative konsekvenser, det har for befolkningen og deres privatøkonomi. Forestil dig, hvad der skal til for at få din økonomi til at hænge sammen, hvis de penge, du tjente sidste måned, er mindre værd i begyndelsen af denne måned. Disse og andre lande i tilsvarende situationer udgør heldigvis ikke nogen stor del af verdensøkonomien.

Krise blir til lavkonjunktur – Finanshuset Fredensborg

Store økonomier vokser langsomt

Økonomien i de store lande ruller fremad – om end langsomt. De store lokomotiver, Indien og Kina, er endnu ikke fri af eftervirkningerne af Corona, inflation og generel lavkonjunktur. Europa balancerer fortsat på kanten af recession, men bunden kan muligvis skimtes. Trods vækst må USA fortsat bekæmpe inflationen og må derfor hæve renten yderligere. Det sidste gælder desværre også i Europa. Der er stadig udsigt til, at det bliver lidt værre, inden det bliver meget bedre. Spørgsmålet er, hvor lang tid der gør inden udviklingen vender.

I den kommende tid fokuserer Europa på langsigtede reformer af arbejdsmarkeder og grøn digital omstilling, samt selvfølgelig Putins invasion af Ukraine og de udgifter dette medfører for alle. Der er dog alt i alt gode udsigter til, at det hele vil gå godt, men det helt afgørende spørgsmål er, om investeringerne og reformerne vil skabe vækst og indtjening i virksomhederne – nogle økonomer kalder den økonomiske politik i EU et stort eksperiment. Det får vi at se inden længe.

Inflation og kerneinflation i Danmark, EU-27 og Euroområdet, januar 2021 til juni 2023. Kilde: NYT: Prisstigningerne i Danmark aftager fortsat – Danmarks Statistik (dst.dk)

Danmark i smørhullet

Danmark har endnu en gang placeret sig i smørhullet. Inflationen er tæt på normal, dog skal kerneinflationen drevet af fødevarer og lønninger længere ned. Tallene for betalingsbalancen, ledigheden og industriproduktionen er gode, selvom de naturligvis er præget af verdensøkonomien.

Rentestigningerne påvirkede kun rentemarkederne i Danmark i begrænset omfang – seneste stigning var forventet og derfor i det store hele indregnet i markedspriserne. De kommende måneder vil vise om der kommer yderligere ændringer. Markederne forventer dog ikke, at ECB hæver renterne meget mere.

Dansk økonomi i top-5 i Europa – Finanshuset Fredensborg

Svagt og usikkert aktiemarked

På aktiemarkederne har årets første 6-7 måneder generelt været gode for de store likvide aktier i eksempelvis tech- og medicinalbrancherne. Derimod har små aktier og emerging markets været faldende. Det samlede billede er langt fra godt.

Der er fortsat store usikkerheder i markedet og hertil kommer spørgsmålet om, hvordan AI (kunstig intelligens) vil påvirke brancher, virksomheder og forretningsmodeller verden over. Nogle brancher vil udskifte personale med robotter og systemer baseret på ny teknologi. Det kan øge indtjeningen men skaber samtidig nye problemer med overskydende arbejdskraft, hvilket kan blive en væsentlig politisk udfordring på ganske kort sigt.

MSCI WORLD INDEX 28. marts – 28. april. Det er altid klogt at se på sine aktieinvestering med en lang horisont. Kilde: .WORLD: 3,048.98 -15.32 (-0.50%) (cnbc.com)  

Tilpas din risiko og hjemtag kursgevinster

Det er vigtigt, at du løbende sikrer dine pensions- og andre typer depoter ved at tilpasse dem til risikoen i markedet. Du skal med andre ord ikke have for mange aktier, fordi du også kan få et højt renteafkast på danske obligationer med lav kreditrisiko (du har dog stadig kursrisiko).

Du bør desuden sikre, at du ikke har for store uudnyttede kursgevinster på dine realkreditlån (hvis du har nogen). Har du eksempelvis en potentiel kursgevinst på eksempelvis et 1-1,5 % fastforrentet obligationslån med lang løbetid, bør du overveje at omlægge lånet.

Det vil gå hurtigt mange steder i de finansielle markeder, når verdensøkonomien bevæger ud af den nuværende lavkonjunktur. Du skal have del i det afkast, så du bør ikke udskyde beslutninger i din økonomi de kommende 6 måneder.

Relaterede Nyheder