fbpx
3 måder at dele udgifterne med din partner

3 måder at dele udgifterne med din partner

Lever I sammen men har ikke fælles økonomi, kan der være udfordringer ved at dele udgifterne. Her er 3 måder at dele udgifterne med din partner.

Der er mange måder at dele udgifterne, hvis I ikke ønsker fælles økonomi, men de vil typisk have hver deres udfordringer.

1. I deler kun udgifter til husholdningen

I har hver jeres bankkonti og ingen fælleskonti.

Her samler hver især regninger/kvitteringer på de variable udgifter, og der afregnes hver måned efter et regnskab.

De faste udgifter fordeles efter en fast afregning på forbrug af aktiver ejet af jer hver især.

Udfordring

Det er laveste fællesnævner, der gælder. Tjener den ene væsentlig mere end den anden, vil der være en ubalance. Eksempelvis afsættes der færre midler til bolig, bil og rejser, end hvad den samlede økonomi giver mulighed for.

Sådan deler du udgifterne med din partner – Finanshuset Fredensborg

2. I deler også ejerskab til aktiver som bil og hus

I har hver jeres konti men også en fælles konto, hvorfra I betaler fælles udgifter til aktiver med delt ejerskab.

Variable udgifter afregnes som i model 1.

Udfordring

Hvis den ene bruger aktiverne mere end den anden, kan eksempelvis en bil skabe ubalance imellem ejerskab, betalinger og forbrug.

Få bedre styr på fællesøkonomien – Finanshuset Fredensborg

3. I deler ingenting

Ingen fælles konti.

Alt afregnes på månedsbasis efter regnskab og forbrug. Eksempelvis kan en bil betales i forhold til, hvor mange kilometer, som tilbagelægges.

Udfordring

Hvem betaler forbedringer og istandsættelser på en ejerbolig, og hvem skal investere i bilen. Er det rimeligt, at det kun er den ene som opsparer i boligen (den som ejer boligen).

Hvordan styrer I privatøkonomien i parforholdet? – Finanshuset Fredensborg

Tag snakken og undgå frustrationer

Det er selvfølgelig muligt at lave sine egne tilpasninger i den økonomiske forvaltning som en blanding af ovenstående, men det er typisk de samme problemer, der opstår.

Det vigtigste er at tale om det. Oplever I, at den økonomiske forvaltning skaber frustration derhjemme, er det med at få det sagt og få lagt en plan for det.

Relaterede Nyheder