Aktiesparekonto – investering med lav skat

Aktiesparekonto – investering med lav skat

Aktiesparekontoen er en opsparing i aktier med lav skat. Skal du have aktiesparekonto? Er det den bedste opsparing for dig? Er der andre, der er bedre?

Hvad er en aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen er en skattebegunstiget opsparingskonto med tilknyttet depot, der er målrettet langsigtet opsparing i aktier. Du kan i 2021 indbetale op til 102.300 kr. og investere dem i aktier.

Derudover kan du geninvestere løbende udbytter fra investeringer og desuden indbetale beløb svarende til afkastskatten hvert år. Kommer du til at indbetale for meget, får du en strafafgift på 3 %.

Pengene på kontoen skal investeres i aktier eller aktieindkomstbeskattede investeringsfonde, danske eller udenlandske. Du kan frit sælge aktierne og hæve pengene, når du vil.

Du opretter en aktiesparekonto i dit pengeinstitut. Der kan kun oprettes én konto pr. person.

  Beløb og satser 2021
Maksimal indbetaling 102.300 Kr. Herudover årligt beløb svarende til afkastskatten.
Strafafgift ved for meget indbetalt 3 % årligt
Mulig investering Aktier, investeringsforeninger og ETF’er med mere end 50 % aktier
Afkastskat 17 % lagerskat
Modregning Modregnes ikke i folkepensionens pensionstillæg

Fordele og ulemper ved en aktiesparekonto

Fordelen ved aktiesparekontoen er den lave afkastskat på 17 % om året. Til gengæld er den lagerbeskattet, hvilket gør fordelen mindre.

Kombinerer du frie midler, aktiesparekonto og aldersopsparing rigtigt kan du forbedre din langsigtede opsparing betydeligt. I den sammenhæng kan aktiesparekontoen bruges som reserve, selvom den med hensyn til skat ligner en pensionsordning.

Aktiesparekontoen er også et godt alternativ for dig, der har alt for mange penge stående kontant.

Ordningen er desuden særlig attraktiv for folkepensionister, idet afkastet på aktiesparekontoen, uanset om det er udbytter eller kursgevinster, ikke bliver modregnet i tillægget til folkepensionen.

Spar op til dit barn på en aktiesparekonto

Ulempen ved aktiesparekontoen er, at afkast beskattes som lagerskat. Det betyder, at du betaler skat hvert år medio januar af sidste års værdistigning – uanset om aktiegevinsterne er realiseret eller ej. Du kan indbetale et beløb svarende til afkastskatten hvert år, uden at det tæller med i maksimumgrænsen. skatten trækkes på Aktiesparekonto medio januar.

Investering

Du kan investere i danske og udenlandske aktier via aktiesparekontoen, men du kan også investere i aktiebaserede investeringsfonde og fra 2020 også i visse aktie-ETF’ere.

Du skal dog holde øje med omkostningerne. Bankerne tager en hel del i depotgebyrer for udenlandske aktier og fonde og ETF’er plus forhøjede kurtager ved handel. Derfor bør du af hensyn til omkostningerne holde dig til udvalgte danske aktier og aktiebaserede indeksfonde.

Læg mærke til, at med et gennemsnitligt årligt afkast på 5 % før omkostninger giver en sparet årlig omkostning på ½ % over 20 år en formue, der er cirka 10 % større.

Aktiesparekontoen reducerer skatten af dit afkast

Er aktiesparekontoen den rigtige opsparing for dig?

Hvor stor fordelen er for dig, og om der er andre måder at spare op, der er bedre for dig? Det har vi regnet på i denne oversigt.

Hvad sker der, hvis du anbringer kr. 50.000 i en aktiesparekonto, en aldersopsparing eller i frie midler med forskellige beskatninger over 10 år?

Hvad sker der, hvis du anbringer kr. 50.000 i en aktiesparekonto, en aldersopsparing eller i frie midler med forskellige beskatninger over 10 år? Forudsætninger: afkast 6 % heraf 2 % udbytte, der geninvesteres løbende. Kilde: Finanshuset i Fredensborg A/S.

Som det fremgår af figuren, er aldersopsparingen bedst. Det er ikke overraskende, da pensionsordninger kun beskattes med 15,3 % (lagerbeskattet), hvor aktiesparekontoen beskattes med 17 %. Til gengæld kan du normalt ikke indbetale 50.000 kr. på aldersopsparing, og der er flere begrænsninger på, hvordan du kan få pengene udbetalt.

Aldersopsparingen og aktiesparekontoen er ret forskellige, og derfor svære at sammenligne. Men har du under 5 år til din pensionsalder, er det bedre at spare penge op i en aldersopsparing – hvis du altså ikke kan gøre begge dele.

Figuren viser desuden klart, at frie midler, på trods af den bedre realisationsbeskatning, er ringere, når kursgevinster realiseres ved slutningen af perioden. Det ændrer sig ikke ved at gøre perioden længere eller kortere.

Det er især en fordel at benytte en aktiesparekonto, hvis du har mange aktier i forvejen, fordi du så typisk allerede betaler den høje afkastskat på 42 % hvert år.

Aktiesparekontoen er ekstra god for pensionister

Udnytter du dine investeringsmuligheder rigtigt?

Få en uforpligtende samtale med en rådgiver og hør hvordan vi hjælper dig til bedre investeringer.

Relaterede Nyheder