fbpx
Investering handler om viden

Investering handler om viden

Investering handler om viden – ikke gætværk. Tag højde for makroøkonomiske faser, når du investerer. Juster din risiko løbende.

Investering – gætværk eller viden

Nogle investorer bruger lang tid på at analysere markeder og virksomheder for at finde aktier, der giver et større afkast. Det er desværre et umuligt projekt. På længere sigt og i gennemsnitkan du ikke slå markedet. Det er en enkel sandhed, som ikke kan gentages for ofte.

I Finanshuset i Fredensborg har vi i snart 28 år rådgivet ud fra forståelsen af, at vi ikke kan skabe værdi for vores kunder ved at gætte på, hvordan kursen udvikler sig på bestemte aktier. Derfor udtaler vi os ikke om dette, hverken i pressen eller i vores rådgivning.

Der er ingen beviser for, at vi, eller nogen andre investeringsrådgivere, kan skabe et overnormalt afkast for vores kunder med en aktiv investeringsstrategi. Det bliver desværre gætværk, uanset hvor meget vi ved om markeder, virksomheder og investering.

Vi lever af at yde uafhængig økonomisk rådgivning, der skaber værdi for vores kunder. Derfor må vi rådgive ud fra dét vi kan vide og ikke mere eller mindre gode gæt om fremtiden.

Få et godt afkast på lang sigt

Investering og makroøkonomi

Men økonomi er ikke en eksakt videnskab, og det er nødvendigt at forholde sig til bevægelser i makroøkonomien i forudsætningerne for vores beregninger. På den måde kan vi skabe værdifulde fremskrivninger af vores kunders privatøkonomi med udgangspunkt i, hvor i konjunkturcyklussen makroøkonomien befinder sig.

Schumpeters model af den makroøkonomiske konjunkturcyklus.

Schumpeters model af den makroøkonomiske konjunkturcyklus.

Økonomien bevæger cyklisk gennem 4 faser:

  1. Velstand – stigende vækst/priser
  2. Recession – aftagende vækst og priser
  3. Depression – ingen vækst og faldende priser
  4. Recovery – sigende vækst og priser

Der er stor forskel på, om du investerer i et højrisikomarked på vej ind i en mulig dyb recession, eller om du investerer, når økonomien buldrer derudaf i et opsving.

Du kan tage højde for, hvilken fase økonomien befinder sig i, når du sammensætter din portefølje. Og du kan løbende justere og rebalancere porteføljen og sænke risikoen, når det er nødvendigt, og så øge den igen senere, når det er opportunt. Dette kan du gøre det i forhold til din tidshorisont for, hvornår du skal bruge pengene og dine ønsker til afkast og risiko.

6 råd til ansvarlige investeringer

Juster din risiko – og dit afkast

Vælger du høj risiko får du mulighed for et stort afkast, men du risikerer samtidig et stort tab. Vælger du lav risiko, har du omvendt mulighed for et lille afkast og en lav risiko for tab.

I øjeblikket er der meget stor forskel på det forventede afkast ved lav risiko og det forventede afkast ved høj risiko. Det skyldes, at den risikofrie rente er meget lav -faktisk negativ. Derfor bliver afkastet hurtigt meget lavt, hvis du vælger lav risiko.

Sikre obligationer har en meget lav rente, men de er en vigtig del af en portefølje med lav risiko. Du bliver derfor nemt fristet til at tage en større risiko og glemme, at det kan koste dig dyrt senere, hvis du glemmer din tidshorisont, eller du ikke får spredt din risiko tilstrækkeligt mellem forskellige papirer.

Derfor er det vigtigt, at du løbende rebalancerer dine porteføljer, så de til enhver tid afspejler dine ønsker og behov i forhold til risiko. Samtidig kan du genanbringe din overskudslikviditet og frigøre midler i god tid, inden du skal bruge pengene.

Har du den rigtige risiko i din portefølje?

Relaterede Nyheder