fbpx
Aktier vokser ikke ind i himlen

Aktier vokser ikke ind i himlen

Aktierne er steget godt de første måneder af året. Mange usikre forhold i verden kan vende udviklingen. Hvad gør du som investor?

Aktierne stiger i en usikker verden

ANALYSE. Inflationsspøgelset er manet i graven for en tid, og truslen om en større recession i verdensøkonomien er foreløbig glemt. Det er billedet af aktiemarkedet de seneste måneder – i hvert fald, når det gælder de store likvide aktier.

Risikoen findes stadig – og aktiekurserne kan falde igen. Der er i øjeblikket en række konflikter rund omkring i verden, og nogle er dybe og vil fortsætte i lang tid. Den største er Ruslands krig mod Ukraine, men konflikten i Gaza kan også dele verden yderligere. Dertil kommer uro i Afrika og Kinas trusler mod Taiwan.

Konflikterne skaber usikkerhed om forsyningslinjer til industrien i de vestlige lande, og det kan puste nyt liv i inflationen og føre til faldende produktion. Problemet med forsyning gælder især sjældne mineraler, der i øjeblikket kontrolleres af Kina

Kinesisk økonom er dog på vej ind i en kritisk situation. Tiderne med høje vækstrater er forbi, og økonomien er ramt af deflation (fald i prisindeks). Det kinesiske boligmarked er i dyb krise, og mange almindelige mennesker har tabt mange penge. Den nye store middelklasse har taget en stor del af disse tab. Udviklingen i Kina udgør lige nu for en stor del af usikkerheden i verdensøkonomien.

Til gengæld står den evige rival Indien klar til at tage over. Indisk økonomi kan, som en af de eneste i verden, prale med tocifrede vækstrater. En væsentlig del af væksten skyldes stigende befolkningstal, men en stor andel af inderne er også veluddannede – selvom kastesystemet stadig er en væsentlig hindring for udviklingen.

Svært at vælge gode aktier – Finanshuset Fredensborg

Investeringer i forsvar og grøn omstilling

Forsvarsindustrien og den grønne omstilling driver i øjeblikket de direkte investeringer i EU og USA gennem subsidier og erhvervsstøtte. Det betyder, at adgang til kapital og til dels beskyttelse af overskud og indtjeningsevne gør udsigterne lidt lysere, end de ellers ville være.

Omstillingen fra sort til grøn bæredygtig produktion i alle led kræver investeringer, og der er udsigt til store afkast i markedet. Oprustning af forsvaret i Europas og USA driver produktionen (BNP) yderligere i vejret.

Forholdene i Danmark er ikke meget anderledes – og dog. For vi har jo Novo Nordisk og medicinalindustrien, som alene gør den forskel, at Danmark ikke er i recession.

Renter har fundet stabilt leje

Det globale renteniveau er fortsat højt i forhold til de seneste 10 år, men det er lavt sammenlignet med, hvor højt det var for 20 år siden. Om renten falder eller stiger, afhænger meget af, hvad der sker i verden. Råstoffer og energipriser vil betyde en del for denne udvikling.

Min vurdering er, at renterne har fundet et stabilt leje, der vil holde sig de kommende 3-6 måneder med en faldende tendens. Prognosen er dog usikker på grund af de politiske risici rundt om på kloden.

Høje fødevarepriser grobund for konflikter

Dertil kommer, at fødevarepriserne hurtigt kan påvirke begivenhederne. Det er blevet dyrere at være forbruger og få mad på bordet de seneste 2-3 år. Det gælder i Danmark, men i endnu højere grad steder i verden, hvor mad på bordet ikke er en selvfølge. Her kan høje fødevarepriser skabe uro og konflikter. Det kan skabe større modstand mod de rige lande, med baggrund i faktiske og fiktive modsætninger mellem de vestlige demokratier og den øvrige verden.

Investering i aktier – Finanshuset Fredensborg

Det gode råd: flere obligationer og færre aktier

Der er to udviklinger, du skal holde øje med, aktiekurserne og obligationsrenten.

MSCI WORLD INDEX 21. sep. 23 - 20. mar. 24

MSCI WORLD INDEX 20. sep.2023 – 20. mar.2024. Kilde: .WORLD: 3,428.82 +13.93 (+0.41%) (cnbc.com)

Som det fremgår, er det gået rigtig godt med aktierne, MSCI WORLD er steget ca. 7 % på mindre end 3 måneder i år. Forvent dog ikke, at det fortsætter. Sørg for at rebalanceret en del af gevinsterne ud af din portefølje for at holde din risiko stabil over tid. Har du ikke justeret din aktieportefølje siden oktober sidste år, bør du være særlig opmærksom på dette.

kort og lang obligationsrente 2022-24

Den korte og lange obligationsrente januar 2022 til marts 2024. Kilde: Obligationsrenter (finansdanmark.dk)

Har du for få obligationer i porteføljen, kan du også gå glip af kursgevinster her, hvis renterne fortsætter med at falde de kommende 12-24 måneder.

Begge disse forhold taler for, at du som almindelig dansk investor, bør have flere obligationer og færre aktier i din portefølje.

Er obligationer bedre end aktier? – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder