fbpx
Byg en veldiversificeret aktieportefølje

Byg en veldiversificeret aktieportefølje

En veldiversificeret aktieportefølje kræver forarbejde og vedligeholdelse. Her er en model for en diversificeret portefølje af store likvide aktier.

Begræns din risiko

Det gælder om at begrænse usystematisk risiko mest muligt, når du sammensætter din formue. Derfor består de fleste veludviklede formuer af mange forskellige typer aktiver. Børsnoterede aktier er en af de vigtigste aktivtyper. Andre dele kan være fast ejendom (bolig) og obligationer, men også risikoafdækning bør indgå, hovedsagelig i form af livsforsikringer. Andre aktiver som pantebreve, anparter og derivater vil være mindre væsentlige for de fleste.

I denne artikel fokuserer jeg alene på aktiedelen. Husk dog, at de øvrige formuedele, nævnt ovenfor, også skal være til stede for at du kan sige, at du har begrænset din usystematiske risiko.

Hvad er usystematisk risiko?

Usystematisk risiko stammer fra enkeltaktier eller bestemte sektorer, hvor afkastet beror på enkelte selskabers præstation eller overnormal udvikling i bestemte brancher frem for udviklingen i hele markedet.

Få den rigtige risiko i din portefølje – Finanshuset Fredensborg

En veldiversificeret aktieportefølje

En veldiversificeret aktieportefølje indeholder aktier i selskaber fra hele verden eller selskaber med omsætning fra hele verden. Den bedste måde at opnå dette er gennem investering likvide aktier i store multinationale selskaber. Derfor fokuserer denne artikel på denne type aktier. Små aktier indgår ikke i nedenstående, selvom det kan være en god idé også at have denne type aktier i porteføljen i næsten alle konjunkturcyklusser.

For at forenkle fremstillingen fokuserer jeg i det følgende på en portefølje af store aktier i frie midler.

Først ser jeg på, hvilke sektorer, der skal være i porteføljen. Her er mit forslag med angivelse af procentintervaller.

SektorAndel
Tech15-20 %
Sundhed10-15 %
Finans15-20 %
Forbrug10-15 %
Energi5-10 %
Industri10-15 %
Service10-15 %
Materialer5-10 %
Fast ejendom5-10 %

Der er et vist spillerum for variation for andelen af de enkelte sektorer. Samlet giver denne porteføljesammensætning en god spredning, hvis du holder dig inden for de angiven intervaller og det samlede procenttal i sagens natur giver 100.

Har du få midler, og ønsker du at spare tid til administration, kan du begrænse antallet til ikke færre end 20 aktier i selskaber fra Europa og USA med aktiviteter i hele verden.

Det giver følgende fordeling på ovennævnte sektorer:

SektorAndel
Tech4
Sundhed3
Finans3
Forbrug2
Energi2
Industri2
Service2
Materialer1
Fast ejendom1
I alt20

Investering i aktier – Finanshuset Fredensborg

Vælg de rigtige aktier

Næste skridt er at udvælge konkrete aktier i markedet, og her er det vigtigt at sikre, at du har tilstrækkelig viden. Det er vigtigt at forstå, at sidste års afkast ikke kan bruges til at forudsige afkast i år eller næste år. Et stort afkast sidste år betyder ikke, at der kommer et stort afkast næste år, og et lavt afkast sidste år giver dig heller ikke sikkerhed for et stort afkast næste år.

Som strategi bør du gå efter et normalt markedsafkast, det vil sige markedsgennemsnittet. Vælger du 20 forskellige aktier, er du eksponeret med 5 % på beslutninger, taget i de enkelte selskaber i din portefølje. Vælger du 50 aktier til din portefølje, vil du være eksponeret med 2 % på hver enkelt aktie. Men jo flere aktier, du har, desto mere arbejder er der også med at vedligeholde porteføljen.

Jeg kan ikke i denne sammenhæng sige, hvilke aktier du bør vælge til en veldiversificeret portefølje. Det vil kræve rådgivning om, hvor meget bæredygtighed skal betyde og hvor høj risiko, du ønsker og bør have i porteføljen. Dine skatteforhold har også betydning for dine valg.

Jeg kan dog sige, at aktier som Apple, Meta, Tesla, Novo Nordisk og eksempelvis SAAB-B kan indgå i de fleste porteføljer lige nu.

Du kan undgå besværet med at vælge aktier til en veldiversificeret portefølje ved at investere gennem en investeringsforening eller en ETF. Det koster lidt mere, så du må afveje, om det er omkostningen værd.

Relaterede Nyheder