fbpx
Skattefrit afkast for unge

Skattefrit afkast for unge

Ugens FiF. Unge kan bruge frikortet til afkastskat af frie midler, hvis de beskattes som kapitalindkomst. Det gøres bedst i bestemte investeringsforeninger.

Brug frikort til afkastskat

For unge under 18 år udgør personfradraget (i daglig tale frikortet) 37.300 kr. i 2022.  Har den unge ingen eller kun lidt indkomst fra småjobs (avisrute etc.), kan afkast fra den unges opsparing være skattefrit, hvis afkastet beskattes som kapitalindkomst.

Skat accepterer dog ikke, at forældre overfører midler til placering hos den unge. Det skal være egen opsparing eller eksempelvis gaver fra bedsteforældre, der placeres i værdipapirer som frie midler, for at frikortet med fordel kan aktiveres.

Fonde beskattet som kapitalindkomst

For at opnå en acceptabel spredning er det en fordel at placere midlerne i investeringsforeninger. Men her er det vigtigt at vælge foreninger, hvor afkastet beskattes som kapitalindkomst, for at kunne udnytte frikortet.

Der er forholdsvis få investeringsforeninger, hvor afkastet beskattes som kapitalindkomst. Typisk gælder det for obligationsbaserede eller blandede investeringsforeninger, hvor aktieandelen er mindre end 50 pct. Disse blive beskattet som kapitalindkomst (realisationsprincippet), også selv om de er udloddende. Er fondene akkumulerende (lagerprincippet) beskattes de også som kapitalindkomst.

Investin Optimal Moderat, er et eksempel på en investeringsforening, hvor afkastet beskattes som kapitalindkomst.

Den beskrevne mulighed er et alternativ til en børneopsparing, hvor afkastet er skattefrit eller aktiesparekonto, hvor afkastet beskattes med 17 % efter lagerprincippet.

3 alternativer til en børneopsparing

Relaterede Nyheder