fbpx
Dansk økonomi i topform

Dansk økonomi i topform

Danmarks økonomi står meget stærkt i øjeblikket. Nøgletal for vækst, inflation og arbejdsløshed er alle gode. Der er både udfordringer og muligheder forude.

 3 gode nøgletal for dansk økonomi

Økonomien har det godt i Danmark, det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Væksten har været positiv i hele 2023 og nåede op på 2,6 % i 4. kvartal, det højest siden boomet fra genstart af økonomien efter Coronakrisen.

Inflationen fortsætter i det lave leje med 0,8 % i februar måned. Det samme gælder ledigheden, som har ligget i underkanten af 3 % hele 2023 og fortsætter i samme leje med 2,9 % i januar 24.

Økonomisk vækst i Danmark, 1. kvartal 2018 til 4. kvartal 2023. Bruttonationalprodukt (BNP), realvækst i forhold til foregående periode i %, sæsonkorrigeret. Kilde: Et overblik over dansk økonomi – Danmarks Statistik (dst.dk)

Inflation i Danmark, marts 2021 til februar 2024. Ændring i forbrugerindekset i % i forhold til samme måned året før. Kilde: Et overblik over dansk økonomi – Danmarks Statistik (dst.dk)

Ledighed i Danmark, februar 2021 til januar 2024. Antal bruttoledige (sæsonkorrigeret) i forhold til beskæftigede i alle erhverv. Kilde: Et overblik over dansk økonomi – Danmarks Statistik (dst.dk)

Naturligvis ville det være godt, hvis væksten var højere, men så ville inflationen sikkert også være højere. Og arbejdsløsheden kunne også være højere, så det var lettere for virksomhederne at rekruttere nye medarbejdere.

Der er altid plads til forbedring, og leder du efter negative perspektiver i tallene, finder du dem også. Men i betragtning af, at verdensøkonomien de seneste 4 år har været igennem to kriser, som vi aldrig har set før, coronakrisen og inflationskrisen, så står dansk økonomi rigtig stærkt. Kun meget få lande i verden kan vise samme stabilitet.

Gunstig udvikling for dansk økonomi – Finanshuset Fredensborg

Robuste finansmarkeder

Udsigterne for verdensøkonomien er ikke udelukkende rosenrøde. Krigen i Ukraine og mange andre konflikter verden over – ikke mindst konflikten i Gaza og Mellemøsten – gør fremtiden usikker. En krise kan brede sig fra Kina og udløse en kortvarig krise (korrektion) i aktiemarkedet. En krise kan også opstå, hvis Trump bliver præsident og beslutter sig for at destabilisere verdensøkonomien. Intet er sikkert.

Alt i alt vil der dog være robusthed i finansmarkederne, og meget få tror på et kollaps. Den styrke er opbygget de seneste 4 år, og det præger forventningerne nu.

Dansk økonomi i top-5 i Europa – Finanshuset Fredensborg

Udfordringer og muligheder

Det væsentligste for din økonomi er, at jobsikkerheden generelt er høj. Du kan dog ikke nødvendigvis være sikker på at fortsætte i din nuværende stilling, for AI vil forandre arbejdsmarkedet de kommende 5-10 år. Men sørger du for at være med på AI-toget i dit fag, vil der sandsynligvis stadig være jobs til dig, når vi ser lidt frem i tiden.

De makroøkonomiske tal beskrevet først i artiklen vil lægge et nedadrettet pres på renterne. Det er godt for dig, hvis du har lån. Har du ikke omlagt dit fast forrentede realkreditlån (optaget inden rentestigningen), kan du spekulere i at omlægge for at få en kursgevinst.

Vi må forvente, et pres for lavere renter i finansmarkederne i det kommende år. Finanshuset vurdere, at renterne vil falde inden for de kommende 12-18 måneder og lande omkring de 2 % for de korte lån og cirka 3 % for de lange.

Hvis du ønsker kursgevinster på at indfri eller omlægge dine lån, skal du handle, inden renten falder.

Kontakt din uafhængige rådgiver og hør om dine muligheder for kursgevinster ved at omlægge dine fastforrentede lån.

Image link

Har du det rigtige realkreditlån?

Kan du få en kursgevinst ved at omlægge dit fastrentelån?
Få en uforpligtende samtale med en erfaren rådgiver
Relaterede Nyheder