fbpx
Gunstig udvikling for dansk økonomi

Gunstig udvikling for dansk økonomi

Inflationstallene faldt i februar. Der er udsigt til stabil lav inflation og dermed grund til at forvente en gunstig udvikling for dansk økonomi.

Inflation og kerneinflation faldt i februar

I februar 2024 oplevede Danmark et fald i både det samlede forbrugerprisindeks og kerneinflationen. Sammenlignet med samme måned sidste år, steg det samlede forbrugerprisindeks med 0,8 procent, hvilket var lavere end stigningen på 1,2 procent i januar.

Kerneinflationen, eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer, faldt til 1,7 procent i februar fra 2,5 procent måneden før. Dette fald skyldtes især prisfald på restaurant- og cafebesøg fra januar til februar.

0 % inflation – er alt godt igen? – Finanshuset Fredensborg

Inflation og kerneinflation januar 2021 til februar 2024. Kilde: NYT: Fald i både inflationen og kerneinflationen – Danmarks Statistik (dst.dk)

Fritid og kultur samt husleje påvirkede priserne

I februar var det primært produktgruppen fritid og kultur, der påvirkede det samlede forbrugerprisindeks mest. Produktgruppen bidrog isoleret set med 0,3 procentpoint til årsstigningen i indekset, især på grund af stigende priser på kulturtjenester i forhold til sidste år.

Fra januar til februar steg forbrugerprisindekset med 0,5 procent. Isoleret set bidrog prisændringer på husleje, leje af sommerhus og brændstof med 0,42 procentpoint til denne stigning. Omvendt trak prisændringer på elektricitet, sukkervarer og mobiltelefoner indekset ned med 0,11 procentpoint.

Danmark og Italien har lavest inflation

I februar lå Danmarks EU-harmoniserede inflation på 0,6 procent. I januar havde Danmark den laveste EU-harmoniserede inflation sammen med Italien, begge med 0,9 procent. Tallene for februar var endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men i januar faldt den samlede EU-harmoniserede inflation for de 27 EU-lande til 3,1 procent fra 3,4 procent i december 2023.

Kunsten at bruge din formue – Finanshuset Fredensborg

Hvad betyder det for dig?

Der er to vigtige dele i denne opgørelse. 1. Inflationen er lav og 2. Inflationen er ikke for lav. Hvad mener jeg så med det?

For det første kan vi nu konstatere, at inflationen har fundet et nyt leje, og at det nye niveau er permanent lavt – i hvert fald i Danmark. I den øvrige verden, og særligt i Europa, er niveauet også faldet, men det er langt fra alle steder, at niveauet er så stabilt som i Danmark.

For det andet så er inflationen ikke negativ. Der er ikke deflation, og det er vigtigt, for det ville betyde, at en recession sandsynligvis var på vej. Lav vækst er nemlig OK, men recession ville stille Danmark i en meget kedelig situation.

Samlet set er det selvfølgelig et godt udgangspunkt, at der er styr på inflationen, så vi fremover kan regne med, at dansk økonomi er stabil.

For dig betyder det, at du kan forvente en gunstig udvikling i Danmark og danske virksomheder. De finansielle markeder belønner ikke nødvendigvis danske virksomheder for det.

Det er ikke nødvendigvis sådan, at de finansielle markeder belønner danske virksomheder for dette. Deri ligger en for stor afhængighed af andres landes udvikling, men det må dog betyde et pres nedad på den danske rente.

Vælg gode aktier til din portefølje – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder