fbpx
Få servicefradrag for hjælp i hjemmet

Få servicefradrag for hjælp i hjemmet

Håndværkerfradraget er afskaffet, men du kan stadig få servicefradrag for hjælp i hjemmet.

Fradrag og skat

Du kan få fradrag for arbejdsløn for service i hjemmet som betaling af hjælp til almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde.

Fradrag pr. person pr. år20242023
Arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning
og havearbejde
11.900 kr.6.600 kr.

Del servicefradraget

Er I gift eller samlevende med fælles økonomi, kan I begge opnå de nævnte fradrag. Da fradraget ikke overføres automatisk mellem jer, skal I, om nødvendigt, sørge for at dele det ved indberetningen på skat.dk.

Beløbet skal være betalt elektronisk via dankort, MobilePay eller netbank. Fradraget gælder for helårsbolig og fritidsbolig under et.

Serviceerklæring ved hjælp fra private

Det er ikke et krav, at du hyrer hushjælpen af en momsregistreret virksomhed. Køber du hjælpen af en privatperson, skal vedkommende udfylde og underskrive en såkaldt serviceerklæring med oplysning om blandt andet navn, personnummer og kontonummer. 

Oplysningerne skal du bruge, når du indtaster dit fradrag og dermed sørger for, at hjælperen bliver beskattet af indkomsten. Kan f.eks. babysitteren udnytte sit frikort, skal den unge kun betale AM-bidrag på 8 % af indkomsten.

Læs om krav til serviceerklæringen

Generelle betingelser for servicefradrag

Skat opstiller disse generelle betingelser for, at du er berettiget til servicefradrag.

  • Du skal være almindeligt skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
  • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for både håndværkerydelser og for serviceydelser. Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse.
  • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.
  • Udføres arbejdet i en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet udføres.
  • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri. Du kan heller ikke få fradrag for arbejde i forbindelse med anlæggelse af have – det er kun de tilbagevendende arbejder med vedligeholdelse af haven, der giver mulighed for håndværkerfradrag.
  • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud.
  • Selvom du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for serviceydelser op til 11.900 kr. i 2024 (6.600 kr. i 2023).
  • Husk, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Kilde: www.skat.dk

Tjekliste til forskudsopgørelsen

Relaterede Nyheder