fbpx
Få is i maven når aktierne falder

Få is i maven når aktierne falder

Største fald i danske aktier siden finanskrisen. Aktiefald gør det svært at tage beslutninger. Hvad skal der til, for at få is i maven, når aktierne falder?

Aktie-psykologi

Du får sværere ved at tage beslutninger, når markedet falder. Det er sværere at få dig selv til at sælge en aktie med tab end en aktie med gevinst. Det kan være, fordi du bliver bange for at ærgre dig, hvis nu aktien stiger igen. Eller måske tænker du, når aktien er faldet så meget, er der større sandsynlighed for, at den stiger igen. Begge indskydelser er forkerte.

Videnskabelige undersøgelser viser, at mennesker som regel tænker irrationelt om tab og gevinst. Det psykologiske ubehag ved et tab er uforholdsmæssigt højere end den oplevede belønning ved en gevinst. Det betyder, at vi som investorer er meget mindre tilbøjelige til at sælge en aktie med tab end at realisere én med gevinst. Tab forbindes med fornemmelsen af, at det bliver sværere at opnå gevinst fremover, men sådan er det ikke.

Børsnoterede aktier prissættes meget effektivt, og forholdet mellem risiko og afkast indregner til enhver tid forventningerne til fremtidig indtjening. Når en aktie er faldet i værdi, er sandsynligheden for, at den stiger ikke større, end den er for andre aktier. Ellers ville kursen allerede være steget…

Derfor bør du rebalancere din portefølje i forhold til dine forventninger og risikotolerance, når en aktie er faldet i værdi, ligesom når en aktie er steget.

Image link

Skal du rebalancere din portefølje?

Er din risiko steget eller faldet?
Få en uforpligtende samtale med en erfaren rådgiver

Hold balancen i porteføljen

Det er naturligt at ærgre sig over en aktie, som har givet tab. Den bedste måde at sikre dig psykologisk og formuemæssigt mod store tab er at sprede dine investeringer. Det gælder om at have aktier fra mange forskellige selskaber fra mange forskellige brancher fra mange forskellige lande – det kan ikke siges ofte nok.

Det gør du bedst ved at investere i indeksbaserede investeringsforeninger med stor spredning, eller hvis din portefølje er stor nok, du er udsat for en modregningsrisiko eller hvis du ønsker en køb og hold strategi, kan du investere i mange forskellige enkeltaktier. Desuden bør du løbende rebalancere din risiko og tilpasse din afkastprofil i forhold til investeringshorisont, skat, omkostninger, likviditet og bæredygtighed. Det giver de bedste forudsætninger for at have is i maven, når aktiemarkedet falder.

Sådan bevarer du den rigtige risiko i porteføljen

Kursudviklingen for danske aktier i januar måned i årene 1996-2022. Kilde: Børsen Fakta/Bloomberg.

Værste januar for danske aktier siden finanskrisen

Januar 2022 var den dårligste start på året for danske aktier siden finanskrisens begyndelse i 2008. Og det danske aktiemarked stikker ud i forhold til mange andre markeder, andre steder i verden har kursfaldet begrænset sig til nogle få procent.

Forskellen fortæller dig måske først og fremmest, at aktiemarkedet går op og ned, – sådan er det bare. Og så bekræfter det, at danske aktier ikke bør fylde for meget i din portefølje.

Har du en sund portefølje, som du løbende har rebalanceret, kan du have is i maven og holde dine aktier. Ellers bør du overveje at rebalancere porteføljen nu, så det bliver nemmere at indhente tabene, når aktierne på et tidspunkt må forventes at stige igen.

Er du kunde i Finanshuset i Fredensborg, bør du kontakte din rådgiver og få en samtale om risikoen og høre hans vurdering, om du bør rebalancere din portefølje.

Er endnu du ikke kunde, kan du få en uforpligtende indledende samtale, om du har værdi af uafhængig investeringsrådgivning.

Investering i aktier

Relaterede Nyheder