fbpx
Husk at rebalancere din portefølje

Husk at rebalancere din portefølje

Husker du at passe dine investeringer? Mange investerer i værdipapirer fx i deres pensionsordning. Men er du klar over, at du løbende skal rebalancere din portefølje for at få mest muligt ud af dine investeringer.

Har du en aktieportefølje, bør du regelmæssigt tjekke, at det du forventer at tjene efter skat harmonerer med det afkast du faktisk har fået. Det tekniske udtryk er ‘at rebalancere’ din portefølje.

Når du rebalancerer for at nedsætte risiko, sælger du fx papirer med høj risiko og tilsvarende muligt højt afkast fx aktier og køber papirer med lavt afkast og lav risiko typisk obligationer. Omvendt kan du sælge obligationer og købe aktier, hvis du ønsker at øge muligheden for at tjene penge (så stiger risikoen selvfølgelig også for at du kan tabe penge).

Hold risikoen konstant når du investerer

Din portefølje skal rebalanceres løbende

En god regel vedrørende rebalancering er, at det bør ske løbende. Det skyldes at risikoen i din portefølje ikke er konstant. Stiger kursen på de aktier du ejer, så stiger andelen af aktier og dermed også risikoen i din portefølje. Hvis du ønsker at bevare den samme risiko bør du derfor sælge nogle af aktierne, for atter at komme tilbage til på den oprindelige fordeling mellem aktier og obligationer. Omvendt hvis andelen af aktier falder, så kan du overveje at købe aktier for at hæve det forventede afkast og risiko.

Mange kommer dog i tvivl, om det overhoved giver værdi at rebalancere eller om det bare giver flere omkostninger. Er det ikke bedre at købe og beholde papirerne, for så at spare både omkostninger og tid på måske unødvendige omrokeringer.

Jeg mener det er vigtigt løbende at justere porteføljen. Som du kan læse i det følgende, kan det få stor betydning for afkast og risiko for dine investeringer, om du rebalancerer din portefølje.

Lav, middel eller høj risiko i formuen?

Effekten af rebalancering

Lad os prøve at se på, hvordan forskellige måder at rebalancere porteføljen påvirker afkastet i et tænkt eksempel. Forestil dig, at du sammensatte din portefølje den 1. januar 2004 med 50 procent obligationer og 50 procent aktier. Dit mål var 2,5 procent i afkast efter skat per halvår set over 10 år – svarende til ca. 64 procent i perioden med rentes rente. Du købte dengang en 10-årig dansk statsobligation og for resten af midlerne danske aktier svarende til vægten i OMXC20-indekset. Hvad ville der så være sket?

Grafen nedenfor viser udviklingen i sammensætning og afkast med tre forskellige strategier for rebalancering. I den første strategi (model 1) rebalanceres der for at sænke risiko. Her sælges der løbende aktier fra, når kursen på aktier stiger. Den anden strategi (model 2) går ud på at fastholde risiko. Her købes aktier når kursen falder. I den tredje strategi (model 3) foretages ingen rebalancering

afkast hvis du rebalancerer din portefølje sammenlignet med afkatet, hvis du ikke rebalancerer din porteføje.

Kilde: Finanshuset i Fredensborg A/S

Effekten ved at rebalancere sin portefølje ses tydeligt i grafen, hvor det akkumulerede afkast er større, når der sker en rebalancering, som vist i model 1 og 2. Dog er model 1, hvor risikoen sænkes, bedst. Her er afkastet hele 7,45 procentpoint større, end i model 3, hvor der ikke rebalanceres.

Benytter man sig af i model 1, betyder det, at risikoen for, at der kommer tab i de sidste 2,5 år af investeringsperioden, er væsentlig mindre.

Forskellige slags risici ved investering

Kan du styre din grådighed?

Alle tre modeller giver et større afkast, end det du forventede fra start – sådan er det ikke altid. Men ved i model 1 løbende at skære ned på risikoen, opnår du større sikkerhed for at nå dit mål (og i dette tilfælde mere til). Det er her, at det kan være svært ikke at være grådig. For skal du minimere din risiko, betyder det, at du skal sælge aktier i hele den periode, hvor aktierne stiger. Her kan det jo være, at du sælger for tidligt i forhold til hvornår aktierne rammer toppen – men ikke i forhold til de mål du har sat for afkastet.

Hvis aktierne stiger i værdi de sidste 2,5 år af din investeringsperiode kan det jo være at du ville have fået mere ud af model 3! Men så har du også taget en betydeligt større risiko.

Få den rigtige risiko i din portefølje

Planlæg din aktieindkomst

En anden og rigtig god grund til at rebalancere sin portefølje er for at minimere aktieindkomstskatten i de enkelte år. Ved at købe og sælge aktier i din portefølje hvert eneste år inden udgangen af kalenderåret, kan du justere aktieindkomsten (de realiserede kursgevinster eller kurstab plus udbytte). Aktieindkomsten i hvert år bør ligge så tæt som muligt på, men ikke over, beløbsgrænsen for den høje aktieindkomstbeskatning på 49.900 kr. pr. person. På den måde flytter du grænsen for, hvornår du skal betale den høje aktieindkomstbetaling i kalenderår med store aktieafkast.

Den største effekt af en løbende rebalancering får du ved både at arbejde med skatten og risikoen i porteføljen i forhold til dit afkastmål efter skat og omkostninger.

Læs om hvordan uafhængig investeringsrådgivning hjælper dig

Relaterede Nyheder