fbpx
Tilfredshed med bankernes rådgivning

Tilfredshed med bankernes rådgivning

En ny undersøgelse viser stor tillid og tilfredshed med bankernes rådgivning  om investering. Men måske er der for stor tilfredshed med bankernes rådgivning?

Bankernes interesseorganisation Finansrådet og Investeringsforeningsbranchen IFB har fået lavet en undersøgelse af private investorers syn på den information de får fra bankerne om investeringsforeninger. Ikke overraskende konkluderer undersøgelsen, at der er stor tilfredshed med den informationen fra bankerne.

Læs pressemeddelelsen her

Stor tillid til bankerne og stort behov for rådgivning

Undersøgelsen viser, at for to tredjedele af investorerne er rådgiveren i banken ”den vigtigste budbringer af information”. Hele 73 % angiver at banken eller bankrådgiveren er den primære rådgivningskanal i forbindelse med køb og salg af investeringsbeviser.

Samtidig viser undersøgelsen, at et flertal af investorerne giver udtryk for, at de har et betydeligt behov for rådgivning om deres investering.

De emner, som investorerne prioriterer højest, er rådgivning om risikoprofil og økonomi, men også hjælp til valg af investering og sammensætning af investering er vigtigt for mange.

Gratis investeringsrådgivning koster dig dyrt

Ilde anbragt tillid

Undersøgelsen viser, at der generelt er stor tilfredshed med den information, investorerne modtager fra deres bankrådgiver. Det lyder jo umiddelbart godt, at så mange er tilfredse med den information og rådgivning, de får fra banken.

Den store tilfredshed og tillid, kan dog være ilde anbragt. Når så mange investorer har banken som den primære kilde til information, må man frygte, at de ikke får et tilstrækkeligt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger.

Det gælder fx når bankerne anbefaler investorerne meget omkostningstunge produkter som aktive investeringsforeninger og formueplejeordninger.

Erfaringer fra Finanshuset i Fredensborg viser, at mange investorer kan hæve afkastet betydeligt ved at undgå disse produkter. Men dét råd får investorerne ikke i banken, for det tjener banken ikke penge på.

Så dyr er formuepleje i banken

Bankrådgivning og uafhængig rådgivning

I sagens natur er det ikke mærkeligt, at undersøgelsen ikke nævner uafhængig rådgivning med et eneste ord. Det skydes naturligvis, at bankernes rådgivning er noget ganske andet.

Som kunde i en bank skal du være opmærksom på, at bankerne rådgiver hen mod et produktsalg. Bankrådgiveren vejleder dig om, hvilke af bankens produkter, der kan dække de ønsker, du henvender dig med.

Omvendt vil en uafhængig rådgiver, hvis han er dygtig, tage udgangspunkt i en gennemgang af din samlede økonomi og dine behov og ønsker til fremtiden. Han vil i første omgang tænke i, hvilke løsninger der giver dig økonomi til at leve det liv, du ønsker på lang sigt.

Det kan en uafhængig økonomisk rådgiver tillade sig, fordi du betaler hans honorar, og han derfor ikke skal tænke på at sælge bestemte løsninger eller produkter.

Læs om uafhængig rådgivning i Finanshuset i Fredensborg

Relaterede Nyheder