fbpx

Mænd investerer mere i aktier

Mænd investerer mere i aktier end kvinder, de tager større risiko og det fortsætter hele livet. Begynd at investere i aktier, så snart du har overskud til at spare op.

Forskel på mænd og kvinder

Der er ikke stor forskel på andelen af mænd og kvinder, der ejer aktier, men ser man på hvor mange aktier vi har, viser der sig en tydelig forskel. Kvinders aktieformue i frie midler er kun 60-70 % så store som mænds, her taler vi ikke om opsparing i pensioner. Det viser tal fra Danmarks Statistik (DS).

Det er der flere grunde til, men en af hovedårsagerne er, at mænd – i gennemsnit – er mere risikovillige end kvinder. Det er dog en meget generel betragtning, der dækker over store individuelle forskelle, men det forklarer mange af tallene i DS’ særkørsel.

Den gennemsnitlige aktieformue i frie midler fordelt på alder og køn. Kilde: Danmarks Statistik, Særkørsel af formuestatistikken. Læs artiklen fra DS

*Der er sat loft over aktieformuerne på 500 mio. kr. for at reducere enkeltpersoners påvirkning af gennemsnittene.

Figuren herover viser, at forskellen mellem mænd og kvinders aktieformue er der hele livet, og at den midt i livet i gennemsnit er på cirka 30 %. En opgørelse af mediantallet som i tabellen nedenfor, viser, at det langt fra er alle der ejer aktier, det er nogle få, der trækker gennemsnittet højt op.

10 grunde til at det er dyrere at være kvinde

Forskel mellem generationer

Tallene viser en klar generationsforskel. Kun 1 ud af 5, der ejer aktier, og det er i høj grad den ældre generation. Det skyldes, at de yngre generationer endnu ikke har opsparing til at investere. De skal betale for bil, bolig og børn, inden de kan overveje at investere i aktier. Det kan dog også skyldes, at unge mennesker generelt kommer for sent i gang med at investere i aktier, når de begynder at komme til penge.

Aktieformue for personer der ejer aktier. Kilde Danmarks Statistik – Særkørsel af formuestatistikken. Læs artiklen fra DS

Når de kommer op i 40’erne og 50’erne, oplever de fleste, at der er flere midler til opsparing, det kan du også se i figuren. Udgifterne falder, når børnene flytter hjemmefra, og lønnen stiger. Her kan du øge formueafkastet betydeligt over årene, ved at komme tidligt i gang med at investere aktier. Det er vores erfaring som uafhængig økonomisk rådgiver, at du har stor værdi af at lægge en opsparingsplan og føre den ud i livet i denne fase af dit liv.

Planlæg din opsparing

Det behøver ikke at være svært, aktier er ikke kun for de rige. Aktier er også for almindelige mennesker, der sparer op hver måned og er er opmærksomme på økonomien. Det gælder om at planlægge jeres forbrug med et ønsket rådighedsbeløb og ikke bare bruge rub og stub, der er tilbage hver måned, når de faste udgifter er betalt.

Sådan planlægger du opsparing og forbrug

Begynd dine aktieinvesteringer i det små og øg mængden af aktier i dine frie midler med tiden. Husk, at renters rente-effekten er den stærkeste kraft i din økonomi i det lange løb. Jo tidligere du begynder at spare op med en fornuftig rente, des bedre vil det gå dig. Men først skal du naturligvis have overskud i din økonomi.

Relaterede Nyheder