fbpx
Når udbytte er en ulempe

Når udbytte er en ulempe

Mange investorer er glade for at få udbytte af deres aktier/fonde. Men skattemæssigt kan udbytte være ulempe for investeringer i frie midler.

Udbytte er et sundhedstegn for virksomheden

Du kan som hovedregel regne med, at en virksomhed, der udbetaler stort udbytte på aktier, tjener godt. Så godt, at den ikke kan skabe et større afkast for aktionærerne ved at geninvestere pengene i virksomhedens drift. I stedet vælger den at sende pengene videre til aktionærerne, der kan investere i flere af samme aktie eller i andre aktier.

Derfor er udbytte én blandt flere indikatorer på en veldrevet virksomhed, der tjener penge, og derfor kan give sine aktionærer nogle frihedsgrader.

Virksomheder der ikke udbetaler udbytte

Men for dig som privat skattepligtig investor er udbytte ikke en fordel, når du investerer i frie midler, hvor de penge, du investerer, allerede er beskattet. Udbytte op til 55.300 kr. bliver beskattet med 27 % og med 42 % på udbytte herover (2020).

Det er bedre, at aktien, i stedet for at give udbytte, bare stiger i kurs. Dermed skubber du en stigende urealiseret gevinst foran dig, som du selv kan vælge, hvornår skal udløses og beskattes gennem salg.

Det er en fordel for dig selv at kunne styre skatten og modregningen ved at fravælge udbyttet, hvis du som folkepensionist får folkepensionens tillægspension. De første 5.000 kr. i årligt udbytte giver dog ikke modregning.

Virksomheder, der ønsker at give penge til aktionærerne, kan i stedet for at udbetale udbytte, tilbagekøbe egne aktier og annullere dem. På den måde bliver virksomhedens samlede værdi fordelt på færre aktier, hvilket alt andet lige giver en højere kurs. Det er skattemæssigt ligemeget for virksomheden, men det giver altså en skattemæssig fordel for nogle aktionærer.

10 aktier med godt potentiale efter krisen

Derfor udbetaler virksomhederne udbytte

Virksomhederne udbetaler udbytte, fordi professionelle investorer gerne vil have udbytte, deres skatteforhold er nemlig anderledes. For dem er der ingen skattemæssig forskel, om der kommer udbytte eller urealiseret kursgevinst. Derfor foretrækker de at få udbetalt udbytte, der giver dem likviditet her og nu, som de kan investere i samme eller andre selskaber.

Desuden er mange private aktionærer blevet overbeviste om, at udbytte er godt, da det kan bruges eller geninvesteres. Men det er som sagt uklogt rent skattemæssigt for frie midler, mens det for pensions- og selskabsmidler er uden skattemæssig betydning.

Disse overvejelser tilsiger, at en skatteoptimal investeringsstrategi kan indebære investering i aktier i virksomheder, der tilbagekøber aktier og annullerer dem frem for at betale udbytte.

Du bør til gengæld ikke som alternativ for frie midler købe akkumulerende fonde, der ikke udlodder udbytte, da de er lagerbeskattede, og derfor udløser skat/fradrag af både realiserede og urealiserede gevinster/tab hvert år.

Hvad gør du med udbyttet fra dine aktier?

Relaterede Nyheder