fbpx
Nem og sikker bæredygtig investering

Nem og sikker bæredygtig investering

Flere og flere vil gerne investere bæredygtigt. Hvordan ved du, om en investering er bæredygtig? Sådan sikrer du en nem og sikker bæredygtig investering.

Hvornår er din investering bæredygtig?

Bæredygtig investering tiltrækker mange investorer i øjeblikket. Men hvornår er en investering bæredygtig, og hvornår er den ikke? Det er ikke helt nemt at afgøre, og det er svært at være sikker på, at du faktisk får, det du vil have, når du vælger værdipapirer.

Virksomhederne måler bæredygtighed på forskellige måder. En af de mest almindelige er ESG.

ESG er en forkortelse for

  • Environment     =       miljøpåvirkning
  • Social                =       sociale forhold
  • Governance       =       god selskabsledelse

Der findes ikke én bestemt måde at opgøre tallene på i regnskabet, revisorerne benytter i øjeblikket mange forskellige metoder.

Danske Revisorer FSR opgør eksempelvis ESG således:

ESG-hoved- og nøgletalsoversigt

Fra Danske Revisorer FSR ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten (pdf)

Bæredygtige indeks

Opstillingen ovenfor benytter normative tal, der kan måles fra år til år. Det gør det muligt at se, hvordan virksomheden flytter sig over tid, på den måde bliver opgørelsen af ESG en dynamisk proces. Den er desuden i høj grad er branchespecifik. En virksomhed kan være den bedste i branchen uden at være grøn, hvis branchen generelt har et meget højt energiforbrug.

Denne vurdering ligger i dag i markederne. Eksempelvis er Dow Jones Sustainability Index nok er et af de vigtigste at blive optaget på og sorterer samtidig nogle virksomheder fra. Det betyder meget at være i valgklasse på inden for ESG, og det får endnu større betydning i fremtiden.

Kvaliteten af disse indeks skal dog forbedres. Usikkerheden i tallene er relativ stor, og meget er overladt til årlige opgørelser fra virksomhederne og deres revisorer, så de seneste tal er op til 1,5 år gamle.

Bæredygtig investering

Når virksomhederne opgør deres bæredygtighed i forhold til ESG, kan du som investor vælge selskaber til eller fra, alt efter hvor bæredygtige du vil være i din portefølje. I praksis kan det dog være svært at træffe gode oplyste valg som almindelig privat investor, derfor investerer mange gennem en investeringsforening eller en ETF.

Der er stor opmærksomhed på bæredygtige investeringer i Danmark og resten af verden både fra institutionelle investorer og fra privatpersoner. Jo mere bæredygtigt der investeres, desto sværere bliver det at skaffe kapital for ”sorte” virksomheder.

Spørgsmålet er dog, om du som investorer får dét, du beder om, da kvaliteten af ESG-opgørelser er meget ujævn. Det er især svært at få helt solide vurderinger af de bløde områder som sociale forhold og god selskabsledelse. Det er nemmere at måle energiforbruget end at vurdere kvaliteten af selskabets ledelse.

Et eksempel på bæredygtig investering

Sådan investerer du bæredygtigt

Vil du investere bæredygtigt, er det nemmeste at vælge en investeringsforening, der gør arbejdet for dig.

Du kan også vælge aktier i virksomheder, der beskæftiger sig med bæredygtighed, eller har en stærk ESG-profil. Mange danske virksomheder er godt med på begge områder. To danske virksomheder, der ikke sælger grønne produkter, men som alligevel ligger højt i forhold til ESG er Carlsberg og Chr. Hansen.

Du kan sætte dig det mål at omlægge din portefølje, så den i løbet af nogle år bliver bedre målt på ESG. Gør du det klogt, undgår du usystematisk risiko i din portefølje ved f.eks. kun at have én type virksomheder i din portefølje. For at minimere din risiko skal du sprede dine investering på mange forskellige brancher i mange forskellige områder.

Derfor er din nemmeste og sikreste vej til at investere bæredygtigt er sandsynligvis at vælge bæredygtige investeringsforeninger eller ETF’er til din portefølje.

Klimavenlige investeringer

Relaterede Nyheder