fbpx

Social ansvarlighed og bæredygtighed i investering

Social ansvarlighed og bæredygtighed i investering har indbyggede dilemmaer. Afklar først dine ønsker og krav til risiko og afkast og tilpas gradvis porteføljen.

Udfordringer ved etisk og bæredygtig forretning

Bæredygtighed og social ansvarlighed i virksomheder handler om at opføre sig ordentligt i forhold til lovgivning, miljø, ansatte og andre forhold. Det virker umiddelbart helt enkelt, men viser sig ofte at være sværere at praktisere, end man skulle tro.

Det kan eksempelvis udfordre virksomhedens forretningsmodel, når ledelsen har nultolerance overfor korruption, fordi det er godt for bæredygtighedsregnskabet. Det gælder eksempelvis, hvis virksomheden driver forretning i områder, hvor det er umuligt at begå sig uden at betale for ydelser på uautoriseret vis.

Svært at gøre i praksis

Social ansvarlighed er mere end ord, virksomheden kan profilere sig på, – det er også praktisk hverdag med mange moralske dilemmaer, der skal håndteres. Hvad er rigtigt at gøre, hvis et 12-årigt barns alternativ til at arbejde 10 timer om dagen ikke er skole og uddannelse, men sult og hjemløshed?

Nogle steder i verden er det ikke muligt at fastholde en streng social ansvarlighedsdagsorden, uanset om vi gerne vil.

Det gør det naturligvis ikke i orden, at ledelsen opfører sig uetisk. Det blåstempler heller ikke miljøsvineri, børnearbejde, korruption, underbetaling af arbejdskraft eller andre brud på etik og moral.

Jeg vil vove den påstand, at det er ganske svært for globale virksomheder at holde alle dele af forretningen fri af disse problemer. Lokale forhold kan være for stærke til, at det er muligt at kontrollere, hvad der foregår. Det er udmærket at udarbejde forretningsgange og officielle politikker, for hvordan virksomheden skal opføre sig, men det sikrer ikke, at de nævnte ting foregår.

Etiske og bæredygtige investeringer

I forhold til investeringer bliver selskaberne screenet for social responsibility og sustainability og meget andet. Herudfra er det muligt at lave standardporteføljer og indeks med den baggrund. Nogle investeringsforeninger har profileret sig på dette.

Det gælder eksempelvis Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL. Læs s. 94 i Sparinvests prospekt om afdelingens mandat, og hvordan der skal investeres.

For indeks, der screener for social ansvarlighed, er moral og etik naturligvis væsentligt, og de kan variere forskellige steder i verden. Religiøs overbevisning kan eksempelvis have indflydelse på investeringslysten for den enkelte, men det er typisk traditionelle vestlige moralbegreber, der ligger bag definitionerne.

Der er eksempelvis forskellige holdninger til våbenkontrol i de vestlige lande. I USA har en meget liberal våbenlovgivning – betyder det, at du vil afholde dig fra at investere i virksomheder i USA? – Næppe.

Klimavenlige investeringer

Min pointe er, at du må tage udgangspunkt i dine egne kriterier for social ansvarlighed og bæredygtighed. Din portefølje skal afspejle dine ønsker om ansvarlighed og bæredygtighed, på samme måde som den skal afspejle dine ønsker om afkast og risiko. Det kan tage noget tid at finde dine ben i forhold til denne side af dine investeringer.

Vælg dine egne etiske kriterier

Det er muligt at sammensætte en portefølje, så du undgår at investere i selskaber, der opfører sig dårligt.

En af årsagerne til Danske Bank-aktiens fald de seneste måneder er, at de fleste almindelige mennesker siger fra, overfor det der er kommet frem. Børsnoterede selskaber tager i dag meget hensyn til den almindelige mening i befolkningen for at undgå netop denne slags reaktioner.

Sådan får du en mere etisk og bæredygtig portefølje

Dit primære hensyn bør være, at risikoen i din portefølje er, som du ønsker det. Det er ikke holdbart i længden, at have en bæredygtig portefølje, hvis risikoen er for høj eller afkastpotentialet er for lavt.

I stedet bør du gradvist tilpasse porteføljen, idet du tager du hensyn til, hvor høj risiko du kan tåle. Du kan så løbende udskifte aktier, virksomhedsobligationer eller andre papirer, der ikke lever op til dine etiske normer. Du erstatter dem med andre papirer inden for risikobåndet, som også bevarer spredningen i porteføljen.

Det kan tage nogen tid og koste lidt afkast, fordi det koster virksomhederne penge at overholde etiske og sociale kriterier. Men det kan give et afkast på lang sigt, fordi der er en trend mod etiske og bæredygtige investeringer.

Stiller du krav til social ansvarlighed og bæredygtighed i dine investeringer?

Fortæl os din mening om social ansvarlighed og bæredygtige investeringer.

Svar på 3 spørgsmål og se, hvad andre har svaret

Relaterede Nyheder