fbpx
Kan pantebreve erstatte obligationer?

Kan pantebreve erstatte obligationer?

Obligationer giver stort set intet afkast. Mange investorer søger andre muligheder eksempelvis pantebreve. Hvornår er pantebreve en god investering?

Obligationer er ikke hvad de var

Obligationsrenten er meget lav i Danmark. Det er godt for dine lån, men dårligt for din opsparing. Afkastet på obligationer er så lavt, at det afskrækker de fleste investorer. Det er ikke som i gamle dage, da du kunne leve af at klippe kuponer, og renten på eksempelvis lange obligationer var 5-6 %.

Korte obligationer giver i øjeblikket intet afkast, og variable obligationer giver endda et negativt afkast. Lange obligationer giver et forventet afkast på cirka 2 % inden skat, og så tager du endda en betydelig renterisiko.

Renten er i øjeblikket så lav, at det ikke kan betale sig at være gældfri. Det er en fordel at have gæld, når den udhules af inflationen. Din porteføljestrategi kan godt inddrage gæld (gearing), når gælden er meget lavt forrentet. Det kræver dog en vis forsigtighed, og at du har styr på risiko, skat og tidshorisont.

Investering i obligationer – pas på høj risiko og negativ rente

Lav rente giver problemer i porteføljen

I figuren herunder kan du se udviklingen i renten på lange realkreditlån. Lige fra 2011-12 har eksperter forudsagt, at renten ikke kan komme længere ned. Men eksperterne tog fejl hver gang, og forudsigelser om stigende rente må i det lys siges at være meget usikre. Renten har været faldende i hele perioden, om end mere først i perioden end på det seneste.

Renten på lange realkreditlån er faldet næsten fra ca. 6 % i 2009 til godt 2 % i 2018

Udviklingen i renten på lange realkreditlån 2008-2018. Kilde: Nationalbanken.

Selvom faldet i lånerenten umiddelbart er en god ting, har det også gjort obligationerne til problembarnet i din portefølje. Skal du vælge nulrente og lav renterisiko eller lav rente og høj renterisiko? – det er dine muligheder lige nu. For anbringer du pengene kontant, er renten også nul eller endda negativ, hvis du har virksomhed.

Det er valget mellem pest eller kolera, så mange ser sig om efter alternativer. Er du langsigtet investor er aktier en god mulighed, men er du risikoavers (og ønsker at undgå risiko), eller har du kort horisont, er aktier ikke en mulighed.

Pantebrevsmarked i vækst

Ikke alle boligejere kan låne til lav rente. Reglerne for kreditvurdering er strammet meget de seneste år. Passer din økonomi ikke ind i kasserne for kreditgivning i banken, får du et negativt svar på din låneansøgning.

Det gælder eksempelvis, hvis du er selvstændig. Det kan være svært at forstå et afslag på den baggrund, når du har levet med risikoen i din virksomhed. Men sådan er betingelserne i øjeblikket.

I disse tilfælde er pantebreve en mulighed for finansiering, og pantebrevsmarkedet er derfor vokset i de seneste 5 år. Det er godt for dig som investor.

Overvej pantebrevslån når banken siger nej

Investering i pantebreve

Afkastmønsteret for pantebreve og obligationer ligner hinanden lidt. De giver begge et løbende afkast og en kursgevinst på sigt (pantebreve udstedes til en kurs under 100 og afdrages til kurs 100). Pantebreve er dog mindre likvide end obligationer, og indebærer en betydeligt højere risiko, derfor er pantebreve bestemt ikke for alle.

Til gengæld for den øgede risiko, får du et pænt forventet afkast. Og pantebreve er en god mulighed, hvis du har brug for et værdipapir, der sænker korrelationen med aktier. Kursen på pantebreve falder ikke nødvendigvis, når aktierne falder. Pantebrevene må bare ikke være i kun en ejendom eller i lån langt nede i prioritetsrækken.

Pantebreve kan altså være en god mulighed, hvis du kan købe dig ind i en pantebrevspulje, og du kan leve med muligheden for at være bundet til din investering i forholdsvis lang tid. Derudover bør din portefølje have en vis størrelse – mere end 5-7 mio. kr., og du skal have en lang tidshorisont.

Men er disse betingelser opfyldt, kan du forvente et afkast på mere end 6 % p.a., hvis du er lidt kræsen, når du vælger pantebrevspulje.

Se hvordan vi hjælper dig til et godt afkast

Relaterede Nyheder