Uafhænigig uvildig investeringsrådgivning og formuerådgivning

Investering i fremtiden

Uvildig investeringsrådgivning

Du kommer ikke uden om at investere i aktier og obligationer, hvis du ønsker et rimeligt afkast af din pensionsopsparing og formue. Desværre har kun de færreste en klar idé om, hvordan de investerer deres penge bedst muligt.

Vi hjælper dig med at planlægge dine investeringer, så du får mere ud af dine penge.

 • Få en ”second opinion” på bankens investeringsforslag.
 • Få gennemgået dine investeringer og formue.
 • Få en investeringsplan, der passer til dine ønsker og behov.
 • Lær hvordan du selv vedligeholder din portefølje.

Du betaler for rådgivning i banken gennem de produkter, din bankrådgiver anbefaler og sælger.

Vi sælger ikke produkter, og vi modtager ingen henvisningsprovisioner eller kickback for at anbefale bestemte investeringsforeninger. Det er din garanti for lave omkostninger og et godt afkast.

 

Det får du med uvildig investeringsrådgivning

 • Få den rette fordeling af aktier, obligationer, investeringsforeninger og ETF’er.
 • Undgå unødvendige omkostninger.
 • Find det rette forhold mellem risiko og afkast.

Du får en investeringsplan, der passer til din tidshorisont, risikovillighed og øvrige formue, som du kan aflevere i banken.

Du får desuden en grundig indføring i investering og konkrete anvisninger, så du selv, hvis du vil, kan administrerer din portefølje. Du kan også besøge os i vores lokaler i Fredensborg, hvor din rådgiver gerne hjælper dig, med at klare investeringerne via din netbank.

Du kan få gennemgået din portefølje efter behov – fx en gang om året – og få tilpasset den for at bevare den rigtige balance mellem aktier og obligationer. Du får i den forbindelse opdateringer om markedsændringer og ændringer i skat og politiske initiativer, der påvirker dine investeringer og de finansielle markeder.

På den måde er du sikker på, at dine penge er placeret bedst muligt med de lavest mulige omkostninger. Det sikrer dig det bedste afkast af dine penge.

 

Hvordan får jeg et bedre afkast af min investering?

Hvordan får jeg et godt afkast af min investering?

Vælg den rette risiko

Nogle forsøger helt at undgå risiko på deres formue ved at have penge stående kontant på en bankkonto med et alt for lavt afkast. Andre tager alt for stor risiko ved fx at have en stor del af formuen i ét enkelt eller nogle få papirer eller aktiver.

Vi hjælper dig med at placere formuen, så risikoen ikke er for høj og afkastet ikke bliver unødvendigt lavt. Det er en forudsætning for et fornuftigt afkast af din formue.

Sænk dine omkostninger

En anden væsentlig forudsætning for et godt afkast, er at du investerer med lave omkostninger. Det koster ofte mellem 0,1 og 1 % af det handlede beløb, hver gang du køber og sælger værdipapirer. Derfor sparer du mange omkostninger ved at købe og sælge så lidt som muligt. Du bør også undgå dyre investeringsforeninger, der kan koste dig 1-3 % af din formue hvert eneste år.

Vi viser dig, hvordan du tilrettelægger dine investeringer, så du får lavest mulige omkostninger.

Minimer skat og modregning

Skat og modregning i offentlige ydelser kan gøre et betydeligt indhug i din pensionsformue, hvis du indretter dine investeringer forkert.

Vi planlægger dine udbytter og udbetalinger, du får mest muligt ud af formuen efter skat og modregninger.

 

Det bør du vide inden du investerer

Mange ser først og fremmest på afkast, når de planlægger deres investering, men faktisk er det bedre at begynde et andet sted. Inden du begynder at kigge på investeringsprodukter, bør du overveje, hvor lang din investeringshorisont skal være, og hvilken risiko, du kan tåle i din økonomi.

 • Hvor lang er din investeringshorisont?
 • Hvilken risikoprofil er rigtig for dig?
 • Skal du investere i enkeltpapirer eller i en investeringsforening?
 • Hvilke investeringer passer til dit liv og din økonomi?

 

Investerer du gennem banken?

Når du taler investering med din bankrådgiver er vigtigt at være opmærksom på, at hun først og fremmest er ansat for at sælge bankens produkter. Derfor er der en række muligheder, som din bankrådgiver ikke vil foreslå, og hun vil altid forsøge at sælge dig bankens egne produkter.

Mange banker sælger egne produkter med meget høje omkostninger. Det tjener de godt på, men det kan have en meget negativ betydning for afkastet af dine investeringer. Der er næsten altid andre billigere muligheder, der passer bedre til dine behov.

 

Formuepleje

Har du en formueplejeaftale i banken, er det i sig selv en god grund til at få en uafhængig rådgiver til at gå din formue og investeringer igennem. Det kan nemlig være særdeles indviklet at gennemskue de omkostninger, der er forbundet med formuepleje i banken. Det er fx helt almindeligt, at det kun er en mindre del af omkostningerne, der fremgår direkte af din omkostningsrapport.

aktiv eller passiv investeringAktiv eller passiv investering

Det er dyrt at følge rådet fra din bank, når det gælder investeringsforeninger. Det skyldes, at de foreninger banken tilbyder stort set alle er aktivt drevne. Disse foreninger har typisk meget høje omkostninger, og det er sjældent, at høje omkostninger også fører til højere afkast.

 

Formuerådgivning – hjælp til at sammensætte formuen rigtigt

Få hjælp til at sammensætte din formue rigtigt. Find det rigtige forhold mellem risiko og afkast, der sikrer en sund udvikling af din formue fremover. Vælg den rigtige investeringshorisont, så midlerne er til rådighed, når du skal bruge dem.

 • Få en langsigtet plan for din formue og investeringer.
 • Find det rigtige forhold mellem formuedelene fast ejendom, pensioner, frie. midler, virksomhedsmidler og gæld.
 • Få hjælp til at indrette formuen bedst muligt.

Har du en større formue fx fra arv eller salg af virksomhed, kan det være en mulighed at administrere penge og placeringer gennem en aktiefond eller i et holdingselskab.

 

Få mere ud af din formue og investeringer

Få gratis ugebrev om privatøkonomi.
 Ja tak, hold mig opdateret om økonomi

Se, hvordan vi har hjulpet John og Ellen med at vurdere bankens investeringsforslag.

 

Vi tilbyder også uvildig pensionsrådgivning og rådgivning om boligøkonomi, lån og fast ejendom.

 

Sådan hjælper uafhængig økonomisk rådgivning dig

Hent brochure om uafhængig investeringsrådgivning

Uvildig investeringsrådgivning. Investering i fremtiden
Investering i Fremtiden (pdf)