fbpx
Et andet Danmark efter Margrethe

Et andet Danmark efter Margrethe

I de 52 år Margrethe var dronning, har det det danske samfund forandret sig meget. På mange måder er Danmark et helt andet land i 2024, end det var i 1972.

De seneste uger har vi hørt og set meget om kongehuset og de ”royale” fra utallige eksperter. Her er lidt om, hvordan det danske samfund og samfundsøkonomien har ændret sig mens Margrethe var dronning.

I 1972 kunne du købe det samme for 1 krone, som du må betale 7 kr. og 63 øre for i dag. Vi er også blevet flere ældre danskere, og vi er i gennemsnit blevet meget rigere.

Bruttonationalprodukt, BNP i mia. kr. 2010-priser, kædede værdier, udvikling 1972-2022. Kilde: En regeringstid i tal – Danmarks Statistik (dst.dk)

BNP (korrigeret for inflation) er i dag 2,5 gange det, den var i 1972. Vi har siden da fået 3 gange så mange biler, og vores nettoformue er gået fra at være negativ til at være over 60 % af BNP.

Betalingsbalance og nettoformue i forhold til BNP. Kilde: En regeringstid i tal – Danmarks Statistik (dst.dk)

Vi er også blevet sundere, mere lige, har opnået mere ligestilling mellem kønnene, og så er beskæftigelsen steget markant. I 1970 var 54 % af kvinderne på arbejdsmarkedet, i dag er det tal steget til ca. 73 %. For hele befolkningen er beskæftigelsen steget fra 70 til 75 %.

Beskæftigelsesfrekvens 15-69-årige, 1970 og 2022. Kilde: En regeringstid i tal – Danmarks Statistik (dst.dk)

Relaterede Nyheder