fbpx

Hvor er verdensøkonomien på vej hen?

Verdensøkonomien påvirker, hvordan du bør investere dine penge. Men hvor er verdensøkonomien på vej hen? Hvad skal du gøre for at sikre dine investeringer?

At have den rigtige risiko i formuen er som at gribe en ål i vandet. Hver gang du tror, du har den, smutter den fra dig. Det kræver en særlig teknik at sikre dig den rigtige risiko.

Der er to grundlæggende forhold, der gør, at det er svært at holde fast i den rigtige risiko.

  1. Den generelle kursudvikling kan give dig en større eller mindre risiko. Mange investorer har eksempelvis fået en større risiko de seneste 5 år, fordi aktierne er steget betydeligt i værdi. Har du ikke løbende taget noget af gevinsten hjem og rebalanceret porteføljen, kan du få det at føle på den hårde måde.
  2. Konjunkturerne kan ændre sig både lokalt i Danmark og globalt i hele verden. Når konjunkturen er på vej op, er det godt at investere, når de er på vej ned, er det skidt. Problemet er bare, at du aldrig ved præcis, hvilken vej det går, før det er for sent at gøre noget ved det.

I gennemsnit er det meget godt at investere i aktier, når lavkonjunkturen slutter og højkonjunkturen tager over. Omvendt er det i snit meget dårligt at investere i aktier, når højkonjunkturen er forbi og lavkonjunkturen begynder.

Buffets krystalkugle

Det ville være en fordel at have en krystalkugle, hvor du kunne se konjunkturerne, når du investerer. Nogle finansfyrster har skabt et renommé for at have en. Det er eksempelvis tilfældet med Warren Buffet, der er blevet kendt for at melde klart og tydeligt, hvad han tror på. Han er så kendt og respekteret, at det påvirker kurserne i markedet positivt eller negativt, når han gør eller siger noget om enkeltpapirer.

I øjeblikket forudser Buffet, at der kommer en krise i løbet af meget kort tid. Skal vi tro på det? Sikkert er det, at hvis tilstrækkeligt mange investorer tror ham, så kommer der en krise.

Det kan blive en selvopfyldende profeti, netop fordi han har så stor indflydelse på markedet. Buffet praler endda med, at han og dermed alle, der har investeret i hans selskaber, ligger kontant og venter på krakket.

Det er ikke sådan lige at tale Verden ind i en krise, så ingenting er sikkert. Der er dog gået 10 år siden finanskrisen, så vi får sikkert ikke 10 år mere inden næste krise, det er den historiske erfaring. Det gode spørgsmål lige nu er, hvor er verdensøkonomien på vej hen?

Konjunkturens 4 faser

Økonomerne fortæller, at økonomien svinger mellem høj- og lavkonjunktur gennem 4 faser opsving, boom, afmatning og recession. For at bedømme, hvilken fase, vi er i lige nu, ser de på økonomiens nøgletal.

Disse tal er aldrig helt aktuelle, fordi det tager tid at indsamle og opgøre data. Der er ingen vej uden om gode tal, derfor er Danmarks Statistik en guldgrube, hvis du skal vurdere konjunkturerne i Danmark.

Da vi er en lille åben økonomi mærker Danmark kriser tidligt og tydeligt, når ordrebøgerne ikke fyldes op. Derfor er dansk økonomi en god strømpil for verdensøkonomien, selvom vi ikke fylder meget i det store billede.

De vigtigste analyser handler om de store nationaløkonomier, navnlig USA og EU, men også Kina er væsentlig. Det er i høj grad samhandel og vækstvilkår, der driver afkastet på verdens værdipapirmarkeder.

Værdien af aktier skal altid ses i forhold til den indre værdi og forventningen til fremtidige afkast. Derfor skaber faldende samhandel og dårligere vækstvilkår forventning om lavere afkast og dermed lavere aktiekurser.

Men hvornår det sker, og hvor længe det bliver ved, det kan ingen sige præcist, – heller ikke finansfyrsten Warren Buffet. At investere på finansmarkedet er som at køre bil ved at se i bakspejlet, gir du for meget gas, risikerer du at ende i grøften.

Imødese næste aktiekrak med sindsro

Hvor er vi nu?

Vi kan med stor sikkerhed sige, at verdensøkonomien ikke er i recession. Vi har haft en periode med positiv vækst i store dele af verden. Nogle steder har væksten været større end normalt, men de fleste steder har væksten eller stigningen i væksten været under normalt. Det betyder ud fra almindelige antagelser, at vi stadig befinder os i opsvinget – men ingenting behøver at være normalt.

Der er mange trusler i finansmarkedet. Tænk på den truende handelskrig, den sikkerhedspolitiske situation, Tyrkiets nylige pengepolitiske kollaps, der truer med at smitte, EU’s ustabile reformkraft, klimaudfordringen og den generelle teknologiske udvikling, der truer med disruption mange steder. Der er meget, der kan gå galt.

Et sandsynligt scenarium er dog, at opsvinget er forbi, og at boomet ophører i løbet af de næste 2-5 år. Dette betyder, at de største gevinster allerede er taget ud af aktiemarkederne.

Du skal dog ikke sælge alle dine aktier, for så risikerer du at vente forgæves med dine kontanter i 2-5 år uden afkast. Derfor er det vigtigere for dig som almindelig investor, at investere og rebalancere med målet at opnå markedsafkastet – også selvom det i nogle perioder kan være negativt.

Det er din tidshorisont, dvs. hvor lang tid der er, til du skal bruge pengene, der bestemmer, hvor høj risiko du skal have. For høj og for lav risiko er lige slemt i det lange løb. Penge du ikke skal bruge, skal investeres anderledes end penge, du skal bruge om 5 år.

Overvej, hvad det vil betyde for dig, hvis din opsparing blev 20-30 % mindre værd i løbet af de næste 5 år. Er det ubehageligt at tænke på, skal du måske overveje, hvordan du har investeret din formue her på vej ind i boomet.

3 måder at undgå store tab på aktier

Relaterede Nyheder