Karnow bøger og domshammer

Juridisk rådgivning

Vores rådgivning dækker alle aspekter af din økonomi, og derfor er juridisk rådgivning en naturlig del af vores ydelser.  Finanshuset i Fredensborg har sin egen jurist, der kan hjælpe dig med at sikre din familie bedst muligt ved at tage sig af den juridiske side af din økonomi.

 

Gør din families økonomi sikker

Juridiske forhold kan ofte få stor betydning for din families økonomi, hvis du ikke tager hånd om dem i tide. Særligt i forbindelse med dødsfald kan der opstå uheldige situationer. Din ægtefælle eller samlever risikerer at skulle gå fra hus og hjem, hvis der ikke er orden i papirerne. Fælles- og særbørn kan ligeledes være meget dårligt stillet i tilfælde af dødsfald. Juridisk rådgivning kan foregribe disse problemer ved at sørge for, at du i tide at får udarbejdet testamente eller ægtepagt, hvis det er hensigtsmæssigt.

 

Ægtepagt

En ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller om ejerforhold i ægteskabet. Aftalen kan vedrøre enkelte genstande eller al ejendom i ægteskabet.

En ægtepagt kan benyttes, hvis man ønsker særeje i forbindelse med skilsmisse. Omvendt kan man ved ægtepagt sikre fælleseje i forbindelse med pensionsordninger. Det vil man typisk gøre hvis den ene ægtefælles (typisk mandens) pensionsordning er væsentligt større en den andens, og parret ønsker at sikre den mindre bemidlede ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.

Endelig kan en ægtepagt også være en god løsning i familier, hvor den ene ægtefælle har væsentlig flere aktiver en den anden f.eks. i forbindelse med egen privat virksomhed.

 

Testamente

Hvordan sikrer I hinanden i tilfælde af dødsfald? Hvilke rettigheder har længstlevende? Mange er f.eks. ikke klar over, at efterladte ikke kan fortsætte med at sidde i uskiftet bo, hvis de bliver gift igen.

Ved at få udfærdiget et testmente kan I sikre længstlevende bedst muligt efter et dødsfald. I  et testamente kan I give længstlevende ægtefælle valgmuligheder og rettigheder.

Et testamente kan også afklare arveforhold i familier med børn fra tidligere ægteskaber.

 

Gift eller samboende

Der er en række forhold, som man skal være opmærksom på, hvis man lever sammen uden at være gift. F.eks. arver samboende ikke hinanden, hvis man ikke er gift. Mange vælger i den situation at sikre hinanden, gennem et testamente eller en samejeoverenskomst.

 

Skøder og tinglysning – køb af fast ejendom

Finanshuset i Fredensborg kan hjælpe dig med at finde den rigtige pris og med at forhandle med sælger og mægler.

Vores jurist kan desuden gennemgå købsaftale og papirer i forbindelse med handlen og sørge for at det juridiske er i orden. Vi kan desuden forestå tinglysning af skøde og udarbejde refusionsopgørelse i forbindelse med købet.

Du er velkommen til at kontakte cand.jur Jan Juul Jørgensen, hvis du har brug for juridisk rådgivning vedrørende din økonomi. Han kan kontaktes på e-mail jan@finanshus.dk eller telefon på +45 48 47 67 00.

 

Læs også