fbpx
3 vigtige punkter til en pensionsplan

3 vigtige punkter til en pensionsplan

Se 3 vigtige punkter til en pensionsplan, der sikrer dig en tryg pensionstilværelse. Det er vigtigt at have en god pensionsplan, inden du går på pension.

Den svære overgang fra opsparing til nedsparing

Når du går på pension, går du fra at spare penge op til at bruge dine opsparede penge – eller med andre ord fra opsparing til nedsparing. At lykkes med den overgang, er et ganske kompliceret puslespil, hvor dine private og offentlige pensioner skal spille sammen med fri opsparing og friværdi i boligen.

Her har du 3 vigtige punkter til din pensionsplan, der hjælper dig med at gå fra opsparing til nedsparing. Lægger du en god og solid plan i tide, åbner du enda muligheden for tidlig selvvalgt pension.

1. Udbetaling af pensioner

Først skridt, når du laver din pensionsplan, er at få overblik over alle dine private pensioner. Det gør du let på www.pensionsinfo.dk. Tjek dernæst hvad du har af ratepensioner, livrenter, ATP-ydelse og eventuelle tjenestemandspensioner. Se også, hvad du har af sumpensioner, som kapitalpensioner, aldersopsparing, LD-opsparing og snart også indefrosne feriepenge.

Dernæst gælder det om at planlægge udbetalingen i den rigtige rækkefølge, så beskatningen bliver lavest mulig, og så du får mest muligt i offentlige pensioner. Det gælder især folkepensionens tillægspension og eventuelt ældrecheck.

Der er ingen standardløsninger. Det er dog vores erfaring, at næsten alle vores kunder øger deres udbetalinger i pensionsperioden med flere hundrede tusinde kroner efter skat alene ved at planlægge udbetalingsrækkefølgen rigtigt frem for at få udbetalt pensioner tidligst muligt.

Nedsparing: Sådan gør du det rigtigt

2. Belåning af fast ejendom

Friværdi i din bolig kan være et meget væsentligt aktiv, som bør bringes rigtigt i spil. Det gælder i forhold til belåningsgrænser såvel som lånetyper og eventuelt, som supplement, indefrysning af ejendomsskatter.

Din bolig er, ud over at være et sted at bo, også en opsparing. Så længe du ikke sælger, er optagelse af gæld i ejendommen din eneste måde at bruge af din opsparing i boligen. Billige lån i boligen uden afdrag er en god måde at ”spise af sine mursten”. Har du en andelsbolig kan den sandsynligvis også belånes moderat.

3 fejl du skal undgå med dit nedsparingslån

3. Fri formue

Din frie formue dvs. kontant opsparing og eventuel opsparing i værdipapirer i frie midler er din buffer i økonomien. Den sætter dig i stand til at optimere og time dine pensioner og din belåning i boligen, så du ikke betaler unødvendig skat.

Målet er, at du har likviditet til at opretholde den levestandard, du ønsker i pensionstilværelsen. Derfor bør du i god tid inden, du går på pension, spare målrettet op i værdipapirer. Du bør opbygge en bred og fleksibel portefølje, som du løbende kan realisere med lav risiko for tab. Det giver dig adgang til de kontanter, du har brug for, for at sikre dig en tryg og behagelig alderdom.

Se hvordan uafhængig pensionsrådgivning sikrer dig økonomisk tryghed i pensionstilværelsen.

Relaterede Nyheder