fbpx

Betal til ratepension som pensionist

Ugens FiF. Betal til ratepension som pensionist. Spar dine arvinger for boafgift ved at indbetale på en ratepension – også efter du er gået på pension.

Sparer du mere op, end du får brug for, kan det være en fordel for dig at sætte penge ind på ratepensionen, – også efter du er gået på pension. Det gælder dog kun, hvis din ekstra opsparing ikke medfører, at du skal betale ekstra topskat, eller at du får mindre i pensionstillæg.

Den del af ratepensionen du ikke selv når at få udbetalt, går videre til dine arvinger.

Boafgift for ratepensioner

Der skal som udgangspunkt svares boafgift (15 % eller 36,25 %) af opsparing på ratepensioner, også hvis boets værdi er under 276.600 kr., som ellers er grænsen for, hvornår der skal betales boafgift.

Der skal dog ikke betales boafgift, hvis ratepensionen udbetales som løbende ydelse, og der er tale om en af disse 3 muligheder:

  • Hvis arvingen er livsarving under 24 år, fx barn eller barnebarn, stedbarn eller stedbarns livsarvinger.
  • Hvis arvingen er ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle.
  • Hvis arvingen er samlever eller samlevers børn under 24 år

En skilsmisse kan blive kostbar

Fordel ved at indbetale til ratepension

Står du til at efterlade sig en arv på over 276.600 kr. og betaler du topskat, er der dog stadig en fordel ved at indbetale til ratepension. Det er der, fordi fradraget i topskatten på ca. 52 % er højere end den afgift på 40 %, arvingerne skal betale af ratepensionen.

Også selvom arven er under 276.600 kr., er der en lille fordel, fordi den samlede afgift inkl. boafgift i det tilfælde vil være 49 % (40 % plus 15 % af de sidste 60 %) og dermed lidt under værdien af fradraget for indbetalingen til pensionen.

Det er dog kun en fordel, hvis du allerede har udnyttet muligheden for at give afgiftsfri gaver til dine livsarvinger, og du alligevel kommer til at efterlade så stor en arv, at der skal betales boafgift.

Har du styr på økonomien, når du dør?

Relaterede Nyheder