fbpx

Sådan sparer du op med dit boliglån

Sparer du op med dit boliglån? Både afdrag og kursgevinster kan hjælpe dig hurtigere af med restgæld. Vælg det rigtige lån, og kom ikke for sent.

Lav rente gør det nemt at afdrage gæld

Den meget lave rente har gjort det muligt at afdrage meget hurtigt på din restgæld. Renten fylder ikke så meget i ydelsen, så er råd til at afdrage mere end i tidligere perioder, hvor renten har været mere normal.

Bidraget er godt nok steget relativt meget, fordi realkreditselskaberne har hævet priserne. Det er angiveligt sket for at øge selskabernes kapitaldækning, men det handler nok mindst lige så meget om at øge egen og bankernes indtjening. På trods af dette kan du med fordel afdrage mere på dine lån i stedet for at bruge pengene på noget andet.

Prisen på realkredit stiger – igen

Har du fastholdt din ydelse og udnyttet de seneste 5 års lave rente til at afdrage mere på dine realkreditlån, har du reduceret løbetiden på dine lån med 10-15 år.

Udnyt den lave rente til at afdrage på dit lån

Kursgevinst ved at indfri realkreditlån

Efter en lang periode med lav rente er det måske tid til at overveje, hvad der sker, når renten stiger igen?

Har du rentetilpasningslån, er dit lån inkonverterbart. Det betyder, at du kun kan indfri lånet, ved at det udløber eller ved at modregne med opkøb af de bagvedliggende obligationer. Det har ikke den store betydning i perioder, hvor renten stiger, fordi kursen på obligationerne så vil være under 100. Men i perioder, hvor renten falder risikerer du at skulle indfri et inkonverterbart lån til en kurs langt over 100. Konverterbare lån kan altid indfris til kurs 100 efter udløb af en opsigelsesperiode.

Din eventuelle kursgevinst ved at indfri et realkreditlån er skattefri for obligationslån, mens gevinsten er skattepligtig for kontantlån. Rentetilpasningslån er kontantlån mens de 20-30-årige fastrentelån, der er de mest almindelige realkreditlån til private, er konverterbare obligationslån.

Sådan vælger du det rigtige realkreditlån

Større kursgevinst på lange realkreditlån

En anden overvejelse om dette gælder kursfølsomhed. Jo længere tid renten er låst på dit lån, desto mere kursfølsomt er det. Det betyder, at du skal vælge obligationslån med længst mulig løbetid, fast rente og afdragsfrihed, hvis du vil spekulere i muligheden for skattefri kursgevinster på dit realkreditlån.

Stiger renten med eksempelvis 2 procentpoint over de næste år på de lange lån, så falder kursen typisk med op til 10 kurspoint. Dermed kan du indfri et lån på 1 million, optaget til kurs 100, til 900.000 kr. Og denne gevinst er skattefri.

Fast eller variabel rente – hvilken type lån skal du vælge?

God mulighed for at spekulere i rentestigninger

Du kan altså spekulere i renteudviklingen med dit realkreditlån og øge opsparingen i din økonomi, hvis renten udvikler sig i den ene eller anden retning. Denne mulighed er mest attraktiv, når renten er lavest, for her er sandsynligheden for at renten stiger størst.

Det er selvfølgelig ikke sikkert, at det er relevant for dig lige nu, men det er godt at huske, næste gang du overvejer rentetilpasning eller omlægning af dit lån.

Renten stiger – Har du sikret din boligøkonomi?

Læs mere om realkreditlån.

Relaterede Nyheder