fbpx

Få mere ud af din ratepension

Ugens FiF. Den rigtige udbetalingsform kan holde dig så tæt på modregnings- og topskattegrænserne som muligt. På den måde kan du få mere ud af din ratepension.

Annuitetsudbetaling eller serieudbetaling

Du kan muligvis få mere ud af din pensionsopsparing ved at vælge serieudbetaling på din ratepension. Det er dog kun nogle banker, der tilbyder denne mulighed.

Den gængse udbetalingsform for ratepensioner er annuitetsudbetaling, der giver dig (næsten) lige store udbetalinger hvert år. Beløbet reguleres hvert år d. 1. januar. Den årlige udbetaling beregnes, så du får udbetalt lige store rater, forudsat at renten er uændret i udbetalingsperioden.

Nogle banker tilbyder desuden serieudbetaling, som giver dig en udbetaling, der vokser år for år. Du får hvert år et beløb svarende til opsparingens værdi delt med det antal udbetalingsår, der er tilbage.

Sådan ændres din daglige økonomi når du går på pension

Planlæg dine pensionsudbetalinger

Inden du vælger udbetalingsform, kan du beslutte, om du skal strække udbetalingen ud over flere år eller udskyde den i en periode. Du planlægger udbetalingerne, så du så vidt muligt undgår modregning i folkepensionens pensionstillæg, og helt eller delvist undgår topskat af udbetalingen.

Når du har planlagt, hvornår ratepensionen skal udbetales og over hvor mange år, kan du så, hvis du har muligheden, finjustere udbetalingerne ved at vælge annuitetsudbetaling.

Planlægger du det rigtigt vil stigningen i udbetalingen svare til de løbende stigninger i modregnings- og topskattegrænsen, så du holder dig så tæt på grænserne som muligt.

Om du har fordel af at vælge serieudbetaling eller annuitetsudbetaling afhænger af dine pensionsordninger og, hvor meget du har sparet op.

Undgå modregning i efterløn og pensionstillæg

Relaterede Nyheder