fbpx
Tag corona-arbejde uden modregning

Tag corona-arbejde uden modregning

Ugens FiF. Muligheden for corona-arbejde uden modregning forlænges og udvides. Covid-19-relateret arbejde modregnes ikke i din efterløn eller sociale pension i 2022.

Mulighed for corona-arbejde uden modregning udvides

Får du efterløn, folkepension, førtids- eller seniorpension i 2022, kan du påtage dig covid-19-relateret arbejde, uden at blive modregnet i dine ydelser. Ordningen fra 2021 bliver forlænget i 2022 og udvidet, så den nu også gælder for efterlønnere, i 2021 gjaldt det kun for folke- og førtidspensionister.

Lønarbejde bliver normalt modregnet time for time i efterlønnen, dvs. arbejder du fx 10 timer om ugen, så får du normalt kun 27/37 af din fulde efterlønssats. Men er arbejdet covid-19 relateret, kan du altså nu alligevel få din fulde efterløn. Pensioner eller anden arbejdsindkomst modregnes dog stadig.

Covid-19-relateret arbejde kan fx være test- og vaccinationsarbejde, eller behandling og pleje af covid-19 patienter.

Det er din a-kasse, der afgør, om arbejdet kan anses for at være covid-19-relateret.

Se Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse

Relaterede Nyheder