fbpx

Din virksomhed taber penge på at være likvid

Danske virksomheder har mere end 400 mia. kr. stående i banker med negative renter. Taber din virksomhed penge på dette, bør du overveje andre løsninger.

Risiko ved kontant indskud

De seneste 3 til 4 år er bankerne begyndt at opkræve negative renter på virksomheders likviditetskonti. I alt har danske virksomheder mere end 400 mia. kroner stående på likviditetskonti.

Endnu er der ikke nogen banker som har gjort dette i forhold til private, men det er nok bare et spørgsmål om tid. Samlet taber virksomhederne i Danmark omkring 500.000.000 kr. om året netto på dette.

Se Nationalbankens statistik over tab på negative renter (pdf)

Husk i øvrigt, at indskydergarantien kun dækker indskud på likviditetskonti og andre konti i samme bank 100.000 Euro (ca. 750.000 kr.) Har du et samlet indskud ud over dette i en bank, er det overskydende beløb ikke dækket.

Risikoen for banklunkning er en reel risiko, du bør regne med, når du placerer dine penge – det gælder både virksomhedens og private midler. Du har en risiko ved at placere penge kontant, så du kan lige så godt finde alternativer.

3 alternativer til kontantkonti

Vil du eliminere din risiko på indskud ud over 750.000 kr. i hver bank, må du gøre brug af andre strategier, der giver mulighed for et positivt afkast af dine likvide midler. Her er 3 alternativer til kontant indlån:

1. Køb værdipapirer

Der er generelt to situationer, som du kan være i. For det første kan dine kontanter være opstået, fordi du har penge, som ikke indgår i dine reserver, og som du ikke har brug for i driften. I disse tilfælde vil dine penge ofte stå bedre i et holdingselskab, og så er der ikke så meget at overveje. Du skal bare have pengene placeret i værdipapirer.

I den anden situation er din virksomhed afhængig af likviditeten, og altså afhængig af at kunne løfte kontanter ind i driften på meget kort sigt – evt. på daglig basis. Da det kan ikke betale sig at have kontanter stående, men du er nødt til det af likviditetsmæssige årsager, så kan du overveje at aftale med banken, at den del af likviditeten, du kun har brug for sjældent bliver placeret i værdipapirer.

Aftalen med banken kan så være, at du trækker på kreditter i perioder hvor du ikke vil sælge værdipapirer. Du gearer altså din balance en smule, hvilket du selvfølgelig skal være varsom med. Dette vil dog give dig mulighed for at tjene penge på din overskudslikviditet løbende, og det er der ikke så meget andet der gør pt. Samtidig nedsætter det din risiko på din bank.

2. Nedbring kortsigtede gældsforpligtelser

De fleste virksomhedsejere vil forsøge at nedbringe mængden af kortfristet gæld, når der står for mange kontanter på kontoen. Det kan gøres ved at betale hurtigere og forlange kontantrabatter, eller ved at betale på forskud til leverandører, der godt kan bruge pengene. Men det er jo heller ikke uden risiko!

Jeg har også set eksempler på, at man betalte en meget stor forskudsskat – større end man forventede skatten ville blive. Det vil jeg dog ikke anbefale.

3. Invester i virksomheden

Overskudslikviditet er jo positivt og sikkert et udtryk for, at det går godt i din virksomhed, så derfor kan det også være på tide, at du investerer i kapitalapparatet (maskiner). Nu er du så imidlertid i gang med at binde kapitalen, og kunsten i denne øvelse er, at du får et afkast af dine penge med et minimum af binding og risiko.

Den bedste løsning for din virksomhed

Alle tre ovenstående løsningsforslag kan indgå i din plan, men de bedste løsninger indeholder efter min mening altid et element af din accept af, at der er risiko alle vegne, og derfor vil løsningen med køb af værdipapirer være en del af løsningen for de fleste. Ja, der kan komme fald, og ja, du kan stå med tab i perioder, men hvis du har en lang tidshorisont, og du godt kan tåle variationer i det likvide beredskab i virksomheden, så vil accept af denne værdipapirrisiko være det letteste og bedste i mange tilfælde. Du kan derfor vælge at se på dine værdipapirer som en del af dit likvide beredskab. Du kan jo bare sælge igen.

Hvis dine handelsomkostninger ligger på 0,05-0,1%, som markedet kan tilbyde, så vil omkostningerne her kunne være en del mindre end omkostningen ved at være kontant!

Relaterede Nyheder