fbpx
Nye boligskatter – opkrævning udskydes

Nye boligskatter – opkrævning udskydes

Onsdag den 23. oktober 2019 besluttede skatteministeren at udskyde startdatoen for de nye boligskatteregler med 3 år til 2024.

Vejen mod et nyt system til beskatning af fast ejendom blev i den forgange uge længere. Selve udviklingen af it-systemerne er sådan set i god fremdrift, men statens IT-råd vurderer, at det desværre er urealistisk, at nødvendige dele af it-systemerne, vil være klar ved udgangen af 2020, hvor det nye system skulle træde i kraft.

Bundlinjen er, at det kun er ikrafttrædelsen af de nye boligskatteregler, der udsættes i 3 år. Selve planen med udsendelse af nye vurderinger for alle ejendomme i Danmark vil ske uændret fra andet halvår 2020 og frem mod udgangen af 2022.

Baggrund for udskydelse

Skat udsender fra november i år cirka 80.000 test-ejendomsvurdering for almindelige såkaldte simple ejendomme (parcelhuse). Meningen er, at de udvalgte boligejere dermed får mulighed for at vurdere den ejendomsværdi Skats nye vurderingssystem har regnet sig frem til. Dermed kan Skat få oplysninger, der betyder, at de kan justere de algoritmer, der automatisk beregner ejendomsværdierne, så de nye endelige vurderinger bliver så korrekte som muligt.

I sidste halvdel af 2020 udsendes så de nye endelige vurderinger til alle ejerboliger og fritidshuse, og frem til 2022 kommer der nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme og andelsboliger. Sådan har planen i store træk også været forud for udskydelsen. Det, der halter, er altså, at få de bagvedliggende skatteberegnings- og opkrævningssystemer på plads. Det, forventer skatteministeren altså nu, vil fungere fra og med 2024.

Indefrys ejendomsskatten og hjælp dine arvinger

Forhold ved udskydelsen

Købere af fast ejendom vil frem mod 2024 kunne indtræde i beskatningen efter de gamle regler, hvis de bebor ejendommen ved udgangen af 2023. Eventuelt højere skat efter de nye regler, vil de kunne indefryse/låne. Man kan efter 2023 dog vælge frivilligt at betale den højere skat. Før var grænsen inden udgangen af 2020.

Den betalte boligskat stiger altså ikke, så længe man efter 2023 bor i sin bolig. Men læg mærke til, at skatten for boligejere beregnes fra 2021 og reguleres altså tilbage, når det nye system træder i kraft i 2024.

Hvis de nye vurderinger er lavere end den seneste offentlige vurdering fra 2011, får man den for meget betalte ejendomsskat retur. Skat oplyser, at det sker i forbindelse med, at man får sin nye vurdering i løbet af 2020. Cirka 800.000 boligejere står til at få cirka 14 mia. kr. retur. Det er cirka 18.000 kr. pr. boligejer. Det er især boligejere med ejendomme uden for de større byer, der kan forvente at få ejendomsskat retur.

Det er aktuelt uafklaret, hvordan skatten evt. efterreguleres mellem køber og sælger for boliger handlet mellem 2021 og 2024.

Læs mere om udskydelsen på Skats webside, www.skm.dk

Relaterede Nyheder