fbpx
Nye skatteregler for kryptovaluta

Nye skatteregler for kryptovaluta

Nye skatteregler for kryptovaluta på vej. Mange indberetter ikke gevinster fra handler med kryptovaluta korrekt. Nye regler skal forhindre fejl og snyd.

Mange fejl i indberetninger af gevinster på bitcoin

Kursen på Bitcoin er steget og faldet mange gange de seneste 3-4 år, men det seneste års op og nedtur har været i særklasse dramatisk. Kursen er dog stadig særdeles høj trods store fald tidligere på året. En række ejere af Bitcoins står derfor til særdeles store gevinster.

Selvom der er sket en afklaring af skattereglerne, bliver en meget stor andel af handlerne med kryptovaluta ikke indberettet korrekt til Skat. Ifølge Skattestyrelsen har 19.000 personer og virksomheder handlet på området fra 2015-19. Hele 67 % af handlerne i perioden har ikke været korrekt oplyst til skattemyndighederne.

Ny regler på vej

Nu igangsætter Skatteministeren en undersøgelse af reglerne for beskatning af gevinster fra handel med kryptovaluta. Formålet er at få tidssvarende regler, der begrænser mulighederne for fejl og svindel. Bedre muligheder for kontrol på området etableres ifølge ministeren bedst internationalt fx i OECD og EU, der netop har regler på vej på området.

Den lov, der i øjeblikket regulerer beskatning af gevinster og tab fra handel med kryptvaluta, er fra 1922 og tager derfor ikke højde for denne type aktiver.

En af udfordringerne er, at kryptovaluta handles decentralt fra person til person. Derfor er der risiko for, at nogle ejere af kryptovaluta bevidst kan unddrage sig at betale skat af gevinster. Dertil kommer muligheden for, at der investeres penge, der ikke er betalt skat af, eller som stammer fra ulovlige aktiviteter.

Undersøgelsen skal afdække de skattemæssige udfordringer, der er i forhold til de forskellige slags kryptoaktiver. Det skal føre til anbefalinger, der sikrer en ”afbalanceret” skat, der passer til, hvordan kryptovaluta handles, og ”gør det lettere at betale den korrekte skat.”

Pas på investering i virtuel valuta

En advarsel mod investering i kryptovaluta

Finanshuset anbefaler, at du kun investerer i kryptovaluta, hvis du helt forstår, hvad det er du investerer i.

Langt de fleste investorer underkender kursrisikoen på kryptovaluta. En kryptovaluta er ikke garanteret af nationalbanker eller andre. Kursen kan derfor ændre sig betydeligt på meget kort tid, da ingen laver støtteopkøb, som nationalbankerne gør med andre valutaer. Troen på styrken i en kryptovaluta bæres alene af efterspørgslen, og den kan forsvinde, hvis der kommer uro i verden.

Investering i kryptovaluta egner sig ikke til en almindelig families portefølje af investeringer. De dramatiske stigninger kan friste, men anbefalingen herfra er helt at undgå investering i kryptovaluta.

Investering i Bitcoin er spekulation

Relaterede Nyheder