Uge 39 - 2019 

Pas på sikre fonde med forventet negativt afkast

Ugens FiF. De seneste måneders rentefald betyder, at du lige bør tjekke din portefølje. Ejer du investeringsfonde med sikre obligationer, har du med stor sandsynlighed udsigt til negativt afkast efter omkostninger på kort sigt.

Når Finanshuset sammen med kunden bygger en solid langsigtet investeringsportefølje i overensstemmelse med investeringshorisonten og risikoprofilen, indgår fonde med sikre obligationer sammen med indskud på højrentekonti næsten altid som en større eller mindre del.

De seneste måneder er renten faldet yderligere. Det har givet en kortsigtet gevinst til sikre obligationer. Imidlertid er renten nu så lav, at der med stor sandsynlighed er udsigt til et negativt afkast efter omkostninger de kommende par år på netop obligationsfonde, der investerer i stats- og realkreditobligationer.

Det er ikke nødvendigvis meget uklogt, da sikkerheden er helt i top. Men der kan, afhængig af formuens størrelse, være bedre kortsigtede alternativer, som enten giver en sikker forventning om et positivt afkast – eller bare nulrente.

Et alternativ kunne være placering på en højrentekonto, hvor man aktuelt og uden omkostninger kan opnå 0,7 % pa. Indsæt dog ikke mere pr. person, end hvad der er dækket af indskydergarantien på 100.000 euro (745.000 kr.)

Har du udnyttet indskydergarantien maksimalt på de få højrentekonti, der findes, så er nulrente på en almindelig konto i en bank måske et bedre alternativ end negativ rente ved investering i sikre obligationsfonde. Men det afhænger af din investeringshorisont og risikoprofil.

Kan pantebreve erstatte obligationer?

sep 24th, 2019 |