Uge 08 - 2014 

3 tips til lavere omkostninger på din investering

Depotomkostninger, handelsomkostninger og sammenblanding mellem salg og rådgivning truer dit afkast. Få 3 tips til lavere omkostninger på din investering.

I et lavrente-samfund er omkostningerne ved at passe din formue helt afgørende for afkastet. Det gælder vedligehold af din portefølje af værdipapirer i pensionsordningen, dine frie midler eller andre formuedele. Op gennem nullerne blev dette stadig tydeligere, og finanskrisen cementerede det.

Omkostninger æder dit afkast

Det har ført til, at forbrugerne i stigende grad efterspørger lavere omkostninger til handel, depot, rådgivning og information. Men faldet i omkostningerne er dog langt fra fulgt med faldet i det forventede afkast på porteføljen. Dit afkast bliver altså presset på omkostningssiden, og du må derfor gøre noget for at ændre dette. Men hvad kan du gøre?

Sænk investeringsomkostningerne

Fjern depotomkostninger

Første tip er, at du ikke skal betale depotomkostninger. Eller du skal i hvert fald kun acceptere meget lave omkostninger til depot – under 0,1% af depotet om året. I dagens marked kan du få denne ydelse gratis, fordi opbevaring af værdipapirer ikke er en særlig stor omkostning for banker og pensionsselskaber i dag.

Alt for mange betaler for private banking-aftaler i banken eller et depot i pensionsordningen. Du skal forhandle disse omkostninger væk eller stoppe aftalen. Husk, at banker og pensionsselskaber tjener på at handle værdipapiret.

Kend dine omkostninger på investering

Reducer handelsomkostninger

Det andet tip handler netop om handelsomkostningen. For tiden kan du handle obligationer ned til 0,05% pr. handel uden kursskæring. Aktier kan du handle ned til ca. 0,15% med lidt forskel alt efter om det er danske eller udenlandske aktier. Kan din bank eller pensionsselskab ikke matche disse priser, skal du enten forhandle prisen ned eller gå et andet sted hen.

Husk i øvrigt på, hvis du handler investeringsforeningsbeviser, skal du minimere omkostningerne til kick-back – distributionsomkostninger. Det gør du ved at vælge uafhængige eller indekserede investeringsforeninger.

Uafhængige investeringsforeninger er bedst

Fravælg rådgivere der tjener på at handle meget

Det tredje tip drejer sig om omkostninger til rådgivning. Du skal sikre dig, at rådgivningen, først og fremmest tjener dine interesser og ikke primært er anledning til mersalg for banken eller pensionsselskabet. Din rådgiver, må heller ikke have en økonomisk interesse i, at du handler dine værdipapirer så ofte som muligt.

Det er faktisk tilfældet i de fleste aftaler i dag. Derfor kan du aldrig være sikker, når rådgiveren ringer med forslag til ændringer i din portefølje. Er det en fordel for dig, eller skal rådgiveren bare tjene nogle flere penge?

 

Brug disse 3 tips med de 3 tips til et godt afkast på din investering fra sidste uge, der handlede om risiko. For det hænger selvfølgelig sammen, og gå så din portefølje gennem for at finde mulige forbedringer. Du vil blive overrasket!