Uge 37 - 2019 

Aldersopsparing – et supplement til børneopsparingen

Udnytter du allerede børneopsparingen maksimalt, kan du supplere med opsparing på en aldersopsparing.

Ønsker du som forældre at spare op på vegne af dine børn, er det oplagte førstevalg en almindelig skattebegunstiget børneopsparing, som du opretter i banken. Her kan du højst indsætte 6.000 kr. om året og maksimalt 72.000 kr. i alt. Kontoen skal mindst være bundet i 7 år, kan tidligst udbetales ved barnets 14. år og kan i visse banker investeres frit i værdipapirer.

Ønsker du at spare endnu mere op til barnet, er en aldersopsparing et godt supplement, der ydermere binder pengene, til barnet fylder 65 år. Du opretter aldersopsparingen i banken på barnets cpr-nummer. Her kan du og andre familiemedlemmer årligt indsætte 5.200 kr. Pengene er bundet til barnet fylder 65 år. Dog kan pengene udbetales før tid med en strafafgift på 20 %. Opret også et værdipapirdepot til aldersopsparingen.

Aldersopsparing – en vigtig pensionsopsparing

Forsigtige beregninger viser, at hvis der årligt i 65 år indsættes 5.200 pristalsregulerede kroner, og der opnås et afkast efter skat og inflation på 2 % i årligt gennemsnit, så vil barnet have cirka 1,2 mio. kr. i nutidskroner stående på sin aldersopsparing på sin 65-års fødselsdag.

Vi anbefaler, at pengene, hver gang der står mindst 10.000 kr. på aldersopsparingen, investeres i en omkostningslet aktiefond med stor spredning blandt globale aktier. En sådan fond vil med meget stor sandsynlighed på langt sigt kunne levere et årligt gennemsnitligt afkast på mindst 2 % efter skat og inflation – og nok også lidt mere.

Giv dine penge til børn og børnebørn

sep 10th, 2019 |