fbpx
Nye forventninger til afkast

Nye forventninger til afkast

Rådet for Afkastforventninger har offentliggjort sine forventninger til afkast på forskellige typer af investeringer. Se hvad de forventer.

Ingen risiko – intet afkast

Rådet for afkastforventninger offentliggør med jævne mellemrum forventningerne til afkast ved forskellige tidshorisonter på baggrund af en række samfundsforudsætninger.

Den væsentligste oplysning er, at almindelige sikre obligationer med lav risiko ikke kan forventes at give et positivt afkast efter inflation. Derfor må du, hvis du som langsigtet investor ønsker et afkast efter skat og inflation, løbe en risiko ved at investere bredt i aktier og højrenteobligationer.

Her er Afkastrådets forventninger til afkastet fordelt på forskellige aktivklasser:

Forventede afkast

  1-5 år 6-10 år 1-10 år
Stats- og realkreditobligationer -0.3 % 0,8 % 0,2 %
Investment grade obligationer 1,1 % 1,6 % 1,4 %
High-yield obligationer 5,0 % 3,9 % 4,4 %
Emerging markets statsobligationer 3,9 % 4,1 % 4,0 %
Globale aktier (developed markets) 6,0 % 6,7% 6,3 %
Emerging markets aktier 9,5 % 9,7 % 9,6 %
Private equity 8,5 % 9,3 % 8,9 %
Infrastruktur 5,9 % 6,7 % 6,3 %
Ejendomme 2,8 % 5,2 % 4,0 %
Hedgefonde 3,9 % 4,8 % 4,3 %

Kilde: Rådet for Afkastforventninger, Samfundsforudsætninger 2020, 2. halvår 2020 Jesper Rangvids præsentation fra pressemøde 23. juni 2020 (pdf).

Sådan investerer du rigtigt

For at disse forventninger til afkast kan indfris, er det vigtigt, at du investerer langsigtet, løbende rebalancere og minimere alle omkostninger.

Som udgangspunkt bør du have en investeringshorisont på mindst 5 og helst mere end 7 år, når du investerer i værdipapirer. Det er den tid, du er i markedet, der giver afkastet og udjævner de mange udsving i kurserne (risiko), der ellers er et vilkår, når du investerer.

Derudover bør du sprede dine investeringer på mange forskellige aktivtyper, så din formue udsættes for mange forskellige slags risiko. Det giver dig det bedste forventede og mest stabile afkast på lang sigt.

Som med så meget andet, får du de bedste resultater, hvis du har erfaring, viden og tålmodighed. Mange vælger at købe sig til ekspertise hos en uafhængig økonomisk rådgiver. Det forhindrer unødvendige fejl og omkostninger og sikrer dig det bedst mulige langsigtede afkast.

Se hvordan uafhængig investeringsrådgivning hjælper dig

Relaterede Nyheder