Har du brug for lønsikring?

Har du brug for lønsikring?

Din lønsikring er måske unødvendig. Har du tilstrækkelig opsparing i din økonomi, bør du sandsynligvis ikke bruge penge på en lønsikring.

Nødvendige forsikringer

Mere end 330.000 danskere har en lønsikring, der giver dem ekstra indkomst ud over dagpengene, hvis de bliver arbejdsløse.

Du skal som udgangspunkt kun tegne forsikringer for at dække din risiko ved hændelser, hvis konsekvenserne er så store, at de truer din økonomi og din velfærd. Et godt eksempel er, at alle der ejer et hus bør have en brandforsikring. På samme måde er også kaskoforsikring på en ny bil og ulykkes- og indboforsikringer nødvendige forsikringer.

Har du brug for lønsikring?

En lønsikring er en tillægsforsikring til a-kassens dagpengesikring og kan give dig en ekstra indkomst i typisk et år i tilfælde af uforskyldt arbejdsløshed. Du bør dog kun tegne en lønsikring, hvis du ikke har tilstrækkelig opsparing, til at klare det fald i indkomst, som en periode med ledighed medfører.

I øjeblikket er dagpengesatsen for fuldtidsforsikrede i a-kasse 19.083 kr. om måneden svarende til 12-14.000 kr. efter skat (2020). Er forskellen mellem det du har udbetalt i løn, og det du kan få i dagpenge fx 10.000 kr. efter skat, skal din opsparing være mindst 120.000 kr., så du i hvert fald har penge nok til et år som ledig.

Har du tilstrækkelig opsparing og reserver i økonomien er lønsikring sandsynligvis en unødvendig forsikring for dig.

Har du brug for a-kasse og lønsikring?

Overvej dine jobmuligheder

Når du overvejer at tegne en lønsikring, bør du også tage hensyn til, hvor nemt eller svært du regner med, det bliver for dig at få et nyt arbejde. Tænk også på, at du måske må flytte efter et nyt arbejde, og de udgifter det medfører.

Alder spiller en stor rolle, når du søger job, og det bliver typisk sværere at få et nyt job, jo ældre du er. Det viser sig også ved, at det næsten er umuligt at tegne en lønsikring, når du er over 60 år, og at lønsikringer oftest udløber ved 65 år.

Sådan vælger du den bedste lønsikring

Prisen på lønsikringer svinger meget afhængig af, hvor meget de dækker – dvs. hvor meget du får udbetalt ved ledighed. Du kan tegne en lønsikring fra 1.000 til over 12.000 kr. om året.

Vil du have tilbud på en lønsikring, kan du i første omgang kontakte din a-kasse og evt. dit forsikringsselskab. Når du vurderer tilbuddene, bør du sammenligne betingelserne for at få erstatning, karensperiode inden sikringen træder i kraft og hvor lang tid du kan få erstatningsydelsen. Læs betingelserne grundigt, så du kender betingelser og dækning, så du ikke risikerer at købe en forsikring, du ikke kan bruge til noget.

Drop disse 2 forsikringer når du fylder 60

Relaterede Nyheder