Uge 08 - 2013 

Aldersopsparing: god for kunderne – en trussel for pensionsselskaberne

Aldersopsparing har helt uberettiget givet ordningen et dårligt ry. Det manglende skattefradrag er blevet misforstået og aldersopsparing bliver desuden ignoreret af mange pensionsselskaber.

I 2013 blev kapitalpensionen erstattet af aldersopsparing– en ny meget atypisk pensionsopsparing helt uden fradrag. Fordelen ved den nye pension er udelukkende en lav afkastbeskatning på 15,3 %.

Alligevel er aldersopsparingen bedre end kapitalpensionen, fordi kapitalpensionen giver dig et minus, når du ser på forskellen mellem fradraget ved opsparing (typisk 35-39 %) og afgiften ved udbetaling 40 %. Aldersopsparingen giver hverken minus eller plus – den giver et rundt nul – hvilket altså er bedre end kapitalpensionen.

Læs artikel, der viser forskellen mellem aldersopsparing og kapitalpension.

Pensionsselskaber tilgodeser egne interesser

De fleste pensionsselskaber har dog meldt ud fra start af, at de ikke ville bruge energi på at sælge aldersopsparingen på trods af ordningen faktuelt er bedre. Det er helt uforståeligt set ud fra et kundesynspunkt. Men det er straks mere forståeligt set fra pensionsselskabernes stol – for de tjener færre penge på aldersopsparingen end på kapitalpensionen.

Det er altså en ren tilståelsessag, når pensionsselskaberne har undladt at markedsføre aldersopsparingen som en gunstig ordning. Selskaberne tjener nemlig en procentdel af kundernes indbetaling, og den maksimale indbetaling er faldet fra 46.000 kr. om året på kapitalpensionen til 27.600 kr. på aldersopsparingen. Det medfører, at selskaberne tjener mindre på den nye ordning. Pensionsselskaberne tilgodeser altså egne interesser før kundernes!

Indtil videre har staten jo i praksis betalt en del af regningen til pensionsselskaberne, men det hører op, når fradraget er væk. Og det sker vel at mærke uden at det forringer din pension. Hvis denne idé breder sig rent politisk til evt. også at gælde ratepensioner og livrenter, truer det indtjeningen i pensionsverdenen.

Branchen vågner

Selskabernes fokusering på egne interesser bliver særligt grov, fordi de har solgt ratepensioner og livrenter som erstatning for kapitalpensionen. Disse pensionsformer medfører store modregninger i folkepensionens pensionstillæg for mange lavtlønnede (og det er jo dem der er flest af). For mange pensionskunder er altså tale om et rent tab ved at spare op i en ratepension eller livrente i stedet for kapitalpensionen.

I sidste uge så vi dog tegn på at branchen er ved at vågne op. Velkommen til 2013 fristes man til at sige. Danica meldte ud, at ratepensioner og livrenter ikke altid kan erstatte en kapitalpension.

Fjern fradrag for indbetaling til pension

Har du en pensionsopsparing (eksempelvis en arbejdsmarkedspension eller arbejdsgiverbetalt pension,) og har du fået at vide, at du bør opspare i ratepension eller livrente i stedet for en kapitalpension, så er det sandsynligvis forkert! De fleste vil med fordel kunne benytte aldersopsparingen som erstatning for kapitalpensionen også uden fradrag ved indbetaling.

Man kan da kun opfordre politikerne til at fjerne fradragene for pensioner, hvis fordelen ved pensionsopsparingen lige så godt kan gives med lav afkastskat. Det vil give flere penge i statskassen, færre omkostninger i din pension og en mindst lige så god pension.

Læs artiklen: Skal din kapitalpension omlægges til aldersopsparing?