Uge 25 - 2019 

Få mest muligt ud af din folkepension

Folkepension er din vigtigste pension. Modregning i folkepensionen kan i værste fald koste dig millioner. Følg 3 råd til at få mest muligt ud af din folkepension.

Folkepensionen er din vigtigste pensionsordning

Folkepensionen er den vigtigste pensionsordning for langt de fleste danske pensionister. Herunder ser du, hvor meget du kan få i folkepension:

Som enlig med fuldt pensionstillæg får du eksempelvis udbetalt over 3 millioner kroner over 20 år. Som du kan se, er pensionstillægget dobbelt så stort for enlige som for par. Derfor er det endnu vigtigere at optimere pensionstillægget for enlige end for par.

Forlæng udbetaling af pensioner og sænk modregning

3 råd til at få mest muligt ud af din folkepension

Pensionstillægget reguleres i forhold til, hvor meget du får udbetalt fra andre løbende pensioner som ratepensioner og livrenter gennem modregning.

Du bliver modregnet i folkepensionen, hvis dine udbetalinger fra løbende pensioner og kapitalindkomst samt aktieindkomst over 5.000 kr. pr person om året overstiger modregningsgrænsen.

Modregning i pensionstillægget

Kilde: Borger.dk

Pensionstillægget helt uafhængigt af størrelsen af din formue. Derfor får du fuldt pensionstillæg, hvis du kan leve af udbetalinger fra pensionsopsparing i aldersopsparinger, kapitalpensioner eller nedsparing i bolig og sommerhus. Det er dog kun de færreste, der kan klare sig med det.

Så her er 3 gode råd om, hvordan du udbetaler pensioner og bruger af din formue, uden at det går ud over din folkepension.

1. Hold indkomstgrænserne

Det første råd er, at du skal sørge for, at få udbetalinger fra dine løbende pensioner op til modregningsgrænsen, men ikke mere.

Det kan naturligvis ikke altid lade sig gøre, men mange gange er det muligt at optimere udbetalingen på denne måde. Kan det ikke lade sig gøre, gælder det om at mindske modregningen mest muligt.

Om du får pensionstillæg eller ikke, kan have stor betydning for din økonomi i pensionstilværelsen. Pensionstillægget kan alene udgøre op til cirka 2 millioner kroner, så meget kan du tjene på at optimere din folkepension.

2. Brug frie midler først

Det andet råd er, at du skal bruge frie midler først. Årsagen er, at afkast af frie midler bliver modregnet i pensionstillægget.

Overvej at indfri dine boliglån med dine frie midler, så du undgår, at dit afkast giver modregning. Herefter kan du dække dit forbrug med nedsparing i din faste ejendom.

3. Planlæg løn og udbytte fra egen virksomhed

Det tredje råd er vigtigt, hvis du har egen virksomhed. Udbytte og løn fra egen virksomhed i pensionsperioden giver modregning i pensionstillægget. Sørg derfor for at udbetale udbytte, inden du går på pension. Alternativt kan du give meget store udbetalinger i enkelte år, så du kun bliver modregnet i disse år. Endelig bør du om muligt sørge for at sørge for at holde udbetalinger fra virksomheden inden for grænserne for modregning vist herover.

Husk også at sørge for, at din forskudsregistrering er korrekt, da Udbetaling Danmark bruger oplysningerne fra din forskudsregistrering, når de beregner din folkepension.

Du kan kombinere de 3 råd for at undgå modregning i folkepensionens pensionstillæg. Det er ofte dét, der skal til for at få mest muligt ud af din folkepension.

Undgå modregning i efterløn og pensionstillæg

jun 18th, 2019 |