fbpx
3 alternativer til en børneopsparing

3 alternativer til en børneopsparing

Se 3 alternativer til en børneopsparing med lav eller ingen beskatning af afkastet. Få 4 opsparingsråd til forældre og bedsteforældre, der vil spare op til børn og børnebørn.

Børneopsparing – en væsentlig del af økonomien

Når vi har møder med kunder i Finanshuset i Fredensborg, indgår opsparing til børn eller børnebørn ofte som en mindre, men vigtig, del af rådgivningen om at indrette økonomien bedst muligt. Mange sparer mere op, end de bruger, og finder det naturligt at bruge en del af deres overskud til at give børn og børnebørn en god økonomisk start på livet.

Børneopsparing

Den bedst kendte børneopsparing er den almindelige skattebegunstigede børneopsparing, hvor der årligt kan indsættes 6.000 kr. Der kan højst indsættes 72.000 kr. i alt. Kontoen kan oprettes af både forældre og bedsteforældre, dog kun én børneopsparingskonto pr. barn.

Opsparingen skal være bundet i mindst 7 år og kan tidligst udbetales ved barnets 14. år. Sæt udbetalingsdatoen til barnets 18. eller 21. år, så pengene dermed alene går til barnet og ikke til forældrene. Afkastet er, uanset om det er renter eller aktieafkast, skattefrit.

Det er muligt i nogle banker at investere børneopsparingspengene i værdipapirer eller tilmelde sig forskellige (dyre) puljeordninger. Det billigste er selvfølgelig selv at investere pengene langsigtet i individuelle aktier eller investeringsfonde med lave omkostninger.

Opsparingsråd nr. 1

Opret en skattebegunstiget børneopsparing kort tid efter, at barnet er født. Indsæt årligt 6.000 kr. og investér pengene langsigtet i værdipapirer med fokus på lavest mulige omkostninger.

Få mere ud af børneopsparingen

Børnebørnsopsparing

En spøjs skatteregel giver fordel til opsparing fra bedsteforældre i forhold til opsparing fra forældre.

Opretter forældre en ganske almindelig bankkonto i barnets cpr-nummer og sætter penge ind på kontoen, bliver forældrene selv beskattet af afkastet. Det er måske et mindre problem, men hvis der bare står mere end 10.000 kr. på en sådan konto, bør pengene investeres. Det gøres ved at oprette et værdipapirdepot til kontoen, sørge for fuldmagt og derefter investere langsigtet og tålmodigt i aktier og/eller investeringsfonde med lave omkostninger.

Er det derimod bedsteforældrene, der indbetaler penge på kontoen, medfører den spøjse skatteregel, at afkastet nu beskattes hos barnet. Det er en fordel, idet unge under 18 år har et personfradrag/frikort på 38.400 kr. Det betyder, at kapitalindkomst er skattefri op til frikortgrænsen. Kapitalindkomst er i denne sammenhæng renter og afkast fra lagerbeskattede, akkumulerende fonde.

Opsparingsråd nr. 2

Bedsteforældre kan med fordel sætte penge ind på en børnebørnsopsparing og investere i lagerbeskattede fonde. Dermed vil afkastet, inklusive eventuel løn fra barnets fritidsjob, være skattefri op til frikortgrænsen.

Aldersopsparing

Det er muligt at oprette en aldersopsparing til børn. Den kan dog tidligst udbetales tre år før barnets folkepensionsalder og senest 17 år efter. Der kan maksimalt indsættes 8.800 kr. om året . Kontoen kan udbetales før tid med en strafafgift på 20 %.

Aldersopsparing til børn er i allerhøjeste grad en langsigtet opsparing, der kan skabe en stor formue. Hvis der fra barnets første leveår indsættes 5.400 pristalsregulerede kroner om året i 65 år, og der opnås et afkast på 3 % efter skat og inflation, så kan barnet hæve en cirka en million 2021-kroner når folkepensionen ruller ind på kontoen.

Både forældre og bedsteforældre og senere barnet selv kan indsætte penge på aldersopsparingen. Der er ikke fradrag ved indbetaling og ej heller skat ved udbetaling. Afkastet beskattes dog løbende med 15,3 % som lagerskat. Der kan kun oprettes én aldersopsparing pr. person.

Opsparingsråd nr. 3

Opret tidligt en aldersopsparing til barnet. Indbetal det årlige maksimumbeløb hvert år. Investér pengene i værdipapirer med fokus på lave omkostninger.

Giv aldersopsparing til børn og børnebørn – Finanshuset Fredensborg

Aktiesparekonto

Siden årsskiftet 2018-19 har du kunnet oprette en aktiesparekonto i banken. Aktiesparekontoen er en konto med et tilknyttet værdipapirdepot. Du kan højst indsætte 106.600 kr., og pengene skal investeres i aktier eller aktiebaserede investeringsfonde. Der kan kun oprettes én aktiesparekonto pr. person.

Er der oprettet en aktiesparekonto til et barn, kan både forældre og bedsteforældre og alle andre sætte penge ind (f.eks. pengegaver ved fødselsdage), uden at forældrene beskattes.

Afkastet beskattes i stedet på kontoen med en årligt lagerskat på 17 %. Der er ingen betingelser for udbetaling, så værdipapirerne kan frit sælges med et par dages frist. Pengene udbetales til forældrene, hvis barnet er umyndig og til barnet, hvis det er fyldt 18 år.

Spar op til dit barn på en aktiesparekonto

Opsparingsråd nr. 4

Opret en aktiesparekonto til barnet. Indsæt 106.600 kr. og investér langsigtet i aktier/aktiebaserede fonde med fokus på lave omkostninger. Er barnet ikke fyldt 18 år, kan forældrene frit råde over pengene.

Aktiesparekonto – investering med lav skat

Satser for 2023

Relaterede Nyheder