fbpx
Budgetskema - få styr på økonomien med vores gratisk budgetskema (excel)

Budgetskema

Få vores gratis budgetskema, skab overblik over dine faste udgifter og beregn dit rådighedsbeløb.

Få overblik over din økonomi med vores gratis budgetskema. Det indeholder alle væsentlige poster, du har brug for, når du skal lægge et detaljeret budget.

Indtast dine indtægter og udgifter i budgetskemaet og se dit månedlige rådighedsbeløb. Skemaet laver selv alle beregninger.

Skriv din e-mail og få tilsendt budgetskemaet

Når du sender denne formular, accepterer du samtidig vores persondatapolitik, som du kan læse her

Se hvordan du styrer din privatøkonomi med  et budget og et rådighedsbeløb i disse artikler.

Gode råd til at udfylde dit budgetskema

Her finder du gode råd om forhold, du skal være opmærksom på, når du udfylder budgetskemaet. Du kan tilføje ekstra poster til skemaet, hvis du savner nogle.

Indkomster

Indtægt efter skat (netto)

 • For at din nettoløn er rigtig, skal du have foretaget en korrekt forskudsregistrering

Familieydelse, underholdsbidrag m.v.

 • Børne- og ungeydelsen ophører ved 18 år
 • Børnetilskud ophører ved 18 år

Renteindtægter, udbytte m.v.

 • Kapitalindkomst fra aktier og obligationer skal kun medtages med afkast. Medtag ikke udtrækninger, da det bare er din oprindelige investering, som du får tilbage.

Andre indtægter (bi-erhverv, udlejning)

 • Andre indtægter og udlejning af værelse i bolig m.v. skal vises som bruttoindkomster, og alle disse indtægter skal være forskudsregistreret.
 • Virksomhedsskatteordning/kapitalafkastordning på udlejning af anden bolig medtages med nettoresultat, indtægt minus renteudgifter. Afdrag på lån i udlejningsejendommen skal medtages i dit privatbudget som en opsparing.  Selve lånet og renteudgifter skal ikke medtages her.

Faste udgifter

Bolig/fritidsbolig

Ejendomsskat

 • Ejendomsskat udvikler sig i forhold til skatteloftsværdien på grundskylden.

Realkreditlån

 • Låneydelserne ændrer sig med tiden – særligt rentetilpasningslån.
 • Husk at renteudgifterne skal være korrekt forskudsregistreret.

EL

 • Energiudgifter udvikler sig med mere end inflationen, så du kan ikke nøjes med at kigge på, hvad du brugte sidste år.
 • Forbrugsudgifter er afhængige af antal beboere i din husstand.

Vedligeholdelse

 • Udgifter til vedligeholdelse af ejerbolig skal ikke vurderes i forhold til, hvad du brugte sidste år, men i forhold til ejendommens stand.

Befordring

Bil

 • Bilen bliver dyrere, jo ældre den er.
 • Der skal spares op til ny bil på et tidspunkt.
 • Forbrugsafgifter udvikler sig pt. med mere end inflationen.
 • Du bruger måske også andre transportmidler end bil.

Dit befordringsfradrag på forskudsregistreringen skal være præcist. Brug evt. SKATs beregner.

Øvrige poster

 • Det er ikke nødvendigvis alle øvrige poster, der går via din budgetkonto, så husk at tage det hele med.
 • Nogle udgifter varierer meget, selv om de er faste – eksempelvis tandlæge og B-skatter.
 • Nogle udgifter forandrer sig på pensionstidspunktet. Eksempelvis kontingenter til A-kasse, fagforening eller telefon, avis og andet, der måske ikke længere er betalt af arbejdsgiver.
 • Institutionsudgifter ændrer sig meget fra år til år.
 • Skatter på anden indkomst end A-indkomst skal medtages
 • Fradrag for betaling af A-kasse, fagforening, underholdsbidrag og børnebidrag ophører på et tidspunkt. Husk at forskudsregistrere ændringer.

Opsparing

 • Pas på, at du ikke medtager opsparing til bestemte formål (f.eks. rejser) to gange – både når du lægger pengene til side, og når du bruger dem.
 • Indbetaling til pension standser typisk ved pensionering.
 • Børneopsparingen er begrænset til maksimalt 12 gange 3.000 kr./maksimalt 36.000 kr. indbetalt pr. barn
 • Pensionsindbetaling eller andre omkostninger, der allerede figurerer på lønsedlen som bruttoomkostning, skal ikke medtages igen

Månedligt overskud/underskud

Det månedlige overskud/underskud er dit rådighedsbeløb. Det er dét beløb, som du har tilbage til forbrug, når dine faste udgifter er betalt.

Forbruget af rådighedsbeløbet vil typisk fordele sig således:

Husholdningsudgifter  40-50 %
Beklædning   10-20 %
Rejser    20-30 %
Gaver      5-10 %
Diverse omkostninger (buffer)  10-15 %

Bemærk, at tallene viser andelen af det faktiske forbrug på variable udgifter og ikke af de samlede udgifter (dvs. faste + variable udgifter).

Du kan tilføje disse og flere poster nedenfor Mdl. overskud/underskud i budgetskemaet, hvis du ønsker overblik over, hvordan du bruger dit rådighedsbeløb.