fbpx
Kend dit rådighedsbeløb

Kend dit rådighedsbeløb

Vidensartikel. Dit rådighedsbeløb er afgørende for at styre din økonomi. Kend dit rådighedsbeløb, og skab balance mellem forbrug og opsparing i din økonomi.

Hvad er et rådighedsbeløb?

Dit rådighedsbeløb er det, du har tilbage, når dine faste udgifter er betalt. Rådighedsbeløbet er det beløb, du kan bruge til variable udgifter som husholdning, beklædning, ferie og fornøjelser, gaver og andre udgifter. Det er almindeligt at bruge ca. 50 % af rådighedsbeløbet på husholdningsudgifter.

Du kan forholdsvis let få overblik over dine faste udgifter ved at sætte dem ind i et budgetskema. Du kan sikkert også relativt nemt at gætte dine fremtidige indkomster. Er du først nået så langt er det nemt at beregne dit faktiske rådighedsbeløb, som indkomster efter skat minus de faste udgifter.

Du kan med fordel arbejde med et rådighedsbeløb, selvom du har en rigtig god økonomi med overskud, og du aldrig oplever problemer. Det handler om at skabe overblik over din likviditet, så du kan placere dine penge med det størst mulige afkast. Grundlaget for en god opsparing er i længden er, at du løbende vedligeholder din privatøkonomi, så du maksimerer renters rente-effekten i din økonomi – uden at tage større risici.

Læg et budget og få en bedre privatøkonomi

Forbrugsmønstre

Rådighedsbeløbet fordeles på posterne husholdning, beklædning, Ferie/fornøjelser, gaver og diverse. Fordelingen afhænger typisk af indkomst, alder og hvor du bor. Alligevel giver det mening at tale om et normalt forbrugsmønster, selvom der selvfølgelig altid vil være individuelle afvigelser.

I nedenstående er indsat de normale størrelser på de enkelte poster:

Anstrengt økonomiNormal økonomiOverskuds økonomi
Husholdning70-80 %40-50 %30-40 %
Beklædning5-10 %10-15 %15-20 %
Ferie/fornøjelser0-5 %20-30 %25-35 %
Gaver0-5 %5-10 %5-10 %
Diverse5-10 %10-15 %10-15 %
I alt100 %100 %100 %
Kilde: Finanshuset i Fredensborg A/S

Så stort skal dit rådighedsbeløb være

Med en anstrengt økonomi er din økonomi i krise. Det kan være, hvis du bliver ramt af arbejdsløshed, tab af erhvervsevne eller skilsmisse. Med en overskudsøkonomi har du så mange penge, at du ikke har behov for at udvide dit forbrug af dagligvarer. I det tilfælde er der en tendens til, at forbruget retter sig mod andre variable udgifter som ferie og beklædning.

I langt de fleste tilfælde vil du være i normalsituationen. Hvis dine egne tal afviger væsentligt fra normen, skyldes det sandsynligvis, at du har særlige prioriteringer (eksempelvis at du er allergiker og køber særligt dyre madvarer), eller at du ikke forvalter dine indkøb rationelt.

Brug vores værktøj styr dit rådighedsbeløb til at arbejde med at få et overblik og regulere dit forbrug, så det passer til dit rådighedsbeløb.

Meget at spare på husholdning

Det er typisk i husholdningen, hvor pengene bruges mindst rationelt. Her kan langt de fleste gøre det bedre. Husholdningen er også det sted, hvor danskerne i gennemsnit bruger flest penge. En almindelig dansk familie bruger 40-50 % af det ønskede rådighedsbeløb til husholdningsudgifter.

Det bliver til 2-4 mio. kr. i husholdningsudgifter over 30 år. Kan du sænke disse udgifter med 10-15 %, så får du mellem 200-600.000 kr. mere til rådighed i din økonomi? Det er ikke usandsynligt, at disse tal passer på dig, men prøv at sætte et mål for dig selv og din familie. På den kan du måde gøre en god økonomi bedre.

Ved at blive bevidst om dine indkøbsvaner kan du sikre, at du ikke bruger mere, end du ønsker, og at du får mest muligt ud af dine penge i det daglige.

Det bliver endnu bedre, hvis du anbringer de penge, du sparer i husholdningen, så de arbejder for dig andre steder i din økonomi. Så kan du med renters rente forbedre din formue med omkring 3 gange så meget over 30 år, det vil sige 600.000 – 1,8 mio. kr.

5 gode vaner der sparer penge til indkøb

Langsigtet balance og størst muligt afkast

Vil du skridtet videre, kan du planlægge, hvordan du sikrer dine ønsker til forbrug i fremtiden ved hjælp af dit ønskede rådighedsbeløb.

Det ønskede rådighedsbeløb skal fastlægges med stor nøjagtighed, for at man får mest muligt ud af sin økonomi. Dit ønskede rådighedsbeløb fastsættes i forhold til, hvad du kan tillade dig at bruge på lang sigt.

Forskellen mellem det faktiske rådighedsbeløb og det ønskede rådighedsbeløb viser din opsparing (hvis det er positivt) eller nedsparing (hvis det er negativt.) Det sætter dig i stand til at sikre balance i din økonomi på sigt. Den største opgave i privatøkonomien bliver så at sikre, at du holder forbruget indenfor dét beløb, du har sat af til privatforbrug.

Styr din økonomi med et ønsket rådighedsbeløb

Relaterede Nyheder